Foto: Pixabay

66 gauper ble felt i forbindelse med jakta. I tillegg ble ett dyr avlivet av dyrevelferdshensyn, ett påkjørt og ett funnet død av ukjent årsak.

MILJØDIREKTORATET

Det ble åpnet for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge i perioden 1. februar til 31. mars 2022. I alt kunne 74 gauper felles, maksimalt 30 av disse hunndyr.

Den totale kvoten i Norge på 74 gauper er ikke blitt helt fylt i år. Dette skyldes at jakta ble stanset i flere områder fordi hunndyrkvoten har blitt fylt opp. 

Det er fortsatt behov for stabil bestandsvekst i region 7 og 8 for at man skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet. Kvoten ble derfor satt noe lavere enn anbefalingene fra rovviltnemndene. Også i region 4 og 5 ligger bestanden betydelig under målet, og der ble det ikke åpnet for kvotejakt.

Gaupa som døde av ukjent årsak i region 6 og gaupa som ble avlivet av dyrevelferdshensyn i region 5, er ikke belastet kvote for jakt på gaupe. Til sammen er derfor 67 gauper belastet kvoten.

 

Kvoter og felte gauper
Rovviltregion Myndighet Kvote Avgang belastet kvoten Merknad
1- Vest Norge
Rovviltnemnda****
*
0
 
2- Sør-Norge
Rovviltnemnda****
24 (7)*
16 (8)**
1 påskutt belastet kvote
3- Oppland
Rovviltnemnda
10 (4)
10 (2)
1 (1) påkjørt
4-Oslo/Akershus/Østfold
Miljødirektoratet
Ingen kvote
Intet vedtak
 
5-Hedmark
Miljødirektoratet
Ingen kvote
0
1 (1) dyrevelferdshensyn (ikke belastet kvote)
6-Midt-Norge
Rovviltnemnda****
33 (15) *
34 (13)***
1 skadefelling. 1 ukjent (ikke belastet kvoten)
7-Nordland
Miljødirektoratet****
4 (2)
4 (1)
1 (1) skadefelling
8-Troms og Finnmark
Miljødirektoratet****
3 (2)
3 (0)
3 skadefelling
Totalt
 
74 (30)
67 (24)
2 (1) døde gauper er ikke belastet kvoten
 
Antall hunndyr (ett år eller eldre) vises i parentes. * I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe og det var åpent for kvotefri jakt i hele regionen. Det var også åpnet for kvotefri jakt i deler av i region 2- Sør-Norge, og deler av region 6 Midt-Norge. ** Tre dyr hvorav to voksne hunndyr felt i region 2 var i områder med kvotefri jakt. ***En voksen hann er felt i område med kvotefri jakt i region 6 og ett dyr er igjenfunnet dødt av ukjent årsak, sistnevnte er ikke belastet kvoten i regionen. **** Endelig vedtak av Klima- og miljødepartementet etter klagebehandling

ANBEFALT FOR DEG