tirsdag, juli 23, 2024

Bruk av motorkjøretøy for å transportere ut felt villsvin

Illustrasjonsfoto: Knut Gartland

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag slik at det blir tillatt å frakte ut felt villsvin med motorkjøretøy.

Klima- og miljødepartementet

Fristen for å sende inn innspill og merknader til forslaget er 1. oktober 2022.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Merk i så fall e-posten med referanse 21/767.

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Departementet opplyser for ordens skyld at det er nedsatt et lovutvalg som skal utrede reglene om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 1. desember 2023. For å sikre mest mulig effektiv jakt og forhindre uønsket spredning av villsvin er det et poeng at tiltak som stimulerer til økt jakt på villsvin ikke trekker ut i tid. Dette høringsforslaget fremmes derfor uavhengig av utvalgets arbeid.

HER FINNER DU HØRINGSNOTATET.

HER KAN DU SENDE INN HØRINGSSVAR.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler