Jakte villrein på Hardangervidda? Dette bør du vite

Miljødirektoratet og lokal villreinforvaltning har blant anna innført tilskot til utflyging av slakt, utvida jakttid og tilgang til GPS-posisjonar. Målet er å kjempe mot, og om mogleg utrydde, klassisk skrantesjuke. Jakta er...

Har du ikke fått villreinkort i år, da kan et lodd på 100 kroner være løsningen

Bevar Dovrefjell Mellom Istidene, er en organisasjon som har medlemmer fra alle kommuner omkring Dovrefjell. De finansierer en del av sin virksomhet med et lotteri, der premiene er jakt på villrein i...

Snøhetta og Knutshø har vedtatt årets kvote for villrein

Da har villreinnemda for Snøhetta og Knutshø vedtatt årets kvote for villrein, etter forslag i fra årsmøtet i Snøhetta villreinområde. SNØHETTA VILLREINOMRÅDE.   Snøhetta øst: 750 dyr Snøhetta vest 150 dyr Avskytingsprofil 15% fritt dyr 15% kluftbukk 20%...

Seks av ti nasjonale villreinområder i dårlig stand

Tilstanden for villreinen i Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke når ikke målene regjeringen har satt. MILJØDIREKTORATET Det viser den første klassifiseringen av villreinområder etter kvalitetsnormen for villrein. – Alarmen lyser bokstavelig talt...

Anbefaler ikke statlig felling på Hardangervidda

Mattilsynet og Miljødirektoratet har levert anbefalingen om hva som bør skje videre i bekjempelsen av skrantesjuke på Hardangervidda. MILJØDIREKTORATET Etter en samlet vurdering mener direktoratene det ikke er tilrådelig å gjennomføre ekstraordinære uttak av...

Tilrår ikkje ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda

Mattilsynet og Miljødirektoratet er samde i si tilråding til departementa. Saman med innspel frå lokal forvaltning og folkevalde legg tilråinga eit godt fagleg grunnlag for vidare handtering av skrantesjuke hos villrein på...

Den ferske jegeren Erika (16) ble liten i forhold til bukken

Erika Roland Besserud er kun 16 år. Denne høsten er hennes første med eget våpen på jakt etter storvilt. Dette er den første høsten jenta har med eget våpen, men hun har...

TILSKUDD TIL HELIKOPTERTRANSPORT PÅ HARDANGERVIDDA

Hjortevilt.no Jegere kan søke om refusjon for utgifter til bruk av helikopter eller sjøfly i forbindelse med jakta i Hardangervidda villreinområde. Jegere kan søke om refusjon for utgifter til å frakte ut villrein som...

ANBEFALT FOR DEG