søndag, juli 14, 2024

De første takseringsresultater er klare

Foto: Knut Gartland

Fjellstyrene i Stjørdal har gjennomført lirypetaksering i samarbeid med hundegruppa i Stjørdal Jeger og Fiskeforening, i perioden 7-16 august, under forholdsvis gode forhold.

Fjellstyrene i Stjørdal

Takseringsresultatene for 2021 viser en økning og tetthet i forhold til 2020 mens produksjonen er på samme nivå. Produksjonen på 4 kyll/høne er likevel over snittet for de siste 12 årene med en produksjon på 3,7 kyllinger pr. par(min/max 1,6-5,9). Tettheten på 35,3 ryper km2 ligger godt over gjennomsnittet for de siste 12 årene som har vært på 16,1 ryper km2(min/max 5- 35,3).

-På grunn av naturlig dødelighet i en rypebestand, må det produseres minimum 2,5 kylling pr/par for at bestanden skal opprettholdes til neste sesong. Med en produksjon på 4 kyllinger er det et høstbart overskudd på våre allmenninger i 2021, skriver Fjellstyrene i Stjørdal på sine nettsider.

-Samtidig er tettheten det høyeste som er registrert siden 2008 når vi startet med taksering. Voksentettheten er også den høyeste som er registrert så langt.

Fjellstyrene i Stjørdal avslutter med følgende konkusjon;

Oppsummert har året 2021 den beste tettheten siden vi startet takseringen og produksjonen er grei. Etter vår vurdering viser dette at fjellstyrene har truffet bra i forhold til å tilpasse jakttrykket etter bestanden samt at vi har hatt gode naturgitte forhold. Til tross for et bekymringsfullt høyt jaktrykk høsten 2020 er ikke voksentettheten redusert.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler