Foto: Knut Gartland

Fjellstyrene i Stjørdal har gjennomført lirypetaksering i samarbeid med hundegruppa i Stjørdal Jeger og Fiskeforening, i perioden 7-16 august, under forholdsvis gode forhold.

Fjellstyrene i Stjørdal

Takseringsresultatene for 2021 viser en økning og tetthet i forhold til 2020 mens produksjonen er på samme nivå. Produksjonen på 4 kyll/høne er likevel over snittet for de siste 12 årene med en produksjon på 3,7 kyllinger pr. par(min/max 1,6-5,9). Tettheten på 35,3 ryper km2 ligger godt over gjennomsnittet for de siste 12 årene som har vært på 16,1 ryper km2(min/max 5- 35,3).

-På grunn av naturlig dødelighet i en rypebestand, må det produseres minimum 2,5 kylling pr/par for at bestanden skal opprettholdes til neste sesong. Med en produksjon på 4 kyllinger er det et høstbart overskudd på våre allmenninger i 2021, skriver Fjellstyrene i Stjørdal på sine nettsider.

-Samtidig er tettheten det høyeste som er registrert siden 2008 når vi startet med taksering. Voksentettheten er også den høyeste som er registrert så langt.

Fjellstyrene i Stjørdal avslutter med følgende konkusjon;

Oppsummert har året 2021 den beste tettheten siden vi startet takseringen og produksjonen er grei. Etter vår vurdering viser dette at fjellstyrene har truffet bra i forhold til å tilpasse jakttrykket etter bestanden samt at vi har hatt gode naturgitte forhold. Til tross for et bekymringsfullt høyt jaktrykk høsten 2020 er ikke voksentettheten redusert.

ANBEFALT FOR DEG