søndag, juli 14, 2024

Det blir ikke rypejakt på Roltdalen statsallmenning i år

Illustrasjonsfoto: Knut Gartland

Selbu Fjellstyret vedtok den 17.august å ikke åpne for rypejakt i Roltdalen statsallmenning denne høsten.

Resultatene fra rypetakseringen 2023 viser at det er en kraftig nedgang i kyllingproduksjon, tetthet av voksen fugl, og tetthet totalt i Roltdalen statsallmenning, skriver Fjellstyret på Facebook.

De skriver videre at ut fra dette og Selbu fjellstyres mål om å forvalte rypebestanden på en forsvarlig måte, finner man det ikke forsvarlig å åpne for jakt på lirype, fjellrype og skogsfugl i Roltdalen statsallmenning i 2023. Dette er selvsagt trist og beklagelig, men forholdet til bærekraftig forvaltning av rypebestanden må veie tyngst.

Du kan lese vedtaket og ikke minst tallene etter takseringen her.(Selbu Kommune)

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler