Den nye våpenloven trer i kraft 1. juni 2021, samtidig med ny våpenforskrift. Med ikrafttredelsen av den nye loven innføres forbud mot kjøp av halvautomatiske rifler med størst ildkraft. Forbudet mot innehav av slike skytevåpen trer i kraft 1. juni 2024.

– Med den nye våpenloven innfører vi forbud mot kjøp av halvautomatiske rifler med størst ildkraft. Med dette lukker vi et lovarbeid som har pågått etter 22. juli 2011. Samtidig ivaretar vi dem med et legitimt behov, og sørger for en rimelig overgangsordning for dem som har slike våpen i dag. De får tre år på seg til å kvitte seg med disse våpnene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Utdrag fra kapittel 4 i Våpenforskriften og erverv av skytevåpen og våpendeler til jakt:

§ 4-1. Halvautomatiske rifler til jakt

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar som opphavleg er konstruerte for jaktbruk, og som:

 1. frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på
  inntil 10,
 2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis
  dekker oversida av pipa, og
 3. ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken
  takast av.

Eit løyve etter første ledd kan likevel berre gjevast for våpentypar som oppfyller krava til lovleg våpentype etter § 3-1 og § 3-2 i denne forskrifta og våpenlova § 5 andre ledd.

Politidirektoratet kan gje førehandstilsegn om ein våpenmodell er tillaten etter første og andre ledd.

Bladet Politiforum, listet i en utgave tilbake i 2018 opp 40 halvautomatiske rifler som skulle forbys.

Denne listen kom fra en oversikt som allerede i 2018 hadde blitt sendt ut fra Politidirektoratet.

Halvautomatiske øvelse- og konkurransevåpen

 • Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986
 • SIG SG 550 SP
 • Steyr AUG sivil modell
 • Valmet M76/78A2
 • Galil AR
 • HK-94
 • Bushmaster mod. XM15
 • Olympic Arms AR-15 H-bar
 • Heckler & Koch modell SL 8
 • DPMS Panther Bull 24/DPMS Panther Bull 24 Spesial (inkl. «Southpaw» mod)
 • Oberland Arms (OA) 15
 • Izhmash Saiga sport 520
 • Izhmash Saiga sport 555
 • Tiger mod 03
 • DPMS Panther mod LR-308 (inkl «Southpaw» mod),
 • Armalite AR 10
 • Armalite AR 10T
 • Arsenal SAR-M1
 • Heckler & Koch MR 223
 • Heckler & Koch MR 308
 • JP Enterprise CTR-02
 • Armalite M 15
 • STAG 15
 • Smith & Wesson M&P-15
 • Benelli MR 1
 • JP Enterprises LRP-07
 • Johnson mod 1941
 • Ljungman mod AG 42
 • Tokarev mod SVT 38
 • Gewehr G-43/K43

Halvautomatiske jaktrifler

 • Ruger Mini 14
 • Ruger Mini 30
 • Valmet Petra
 • Valmet Hunter
 • Vepr Super
 • Vepr Pioner
 • Vepr Hunter
 • Alle utgaver av Garand
 • Mauser mod G-41
 • Walther mod G-41

ANBEFALT FOR DEG