onsdag, juni 12, 2024

Elg spiser sin egen avføring

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Forskere har gjort de første observasjonene av elg som spiser sin egen avføring, ifølge den vitenskapelige artikkelen ‘Coprophagy in moose: A first observation’.

Disse oppdagelsene ble gjort i Norge, der fem elger ble utstyrt med kamerahalsbånd for å studere atferden og matvalget til ville elger.

Forskere fra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i samarbeid med forskere fra Norge, har observert en elg som praktiserer koprofagi, som er det vitenskapelige begrepet for å spise avføring fra en annen elg. Koprofagi er vanlig blant visse dyr, som for eksempel harer, men sjeldent blant hjortedyr.

Studien ble gjennomført over flere måneder i to områder i Norge. Forskerne utstyrte fem elger med kamerahalsbånd, og mer enn 6500 videosekvenser ble samlet inn. Videoene viste blant annet at elgene brukte omtrent en tredjedel av den registrerte tiden på å søke etter mat, men koprofagi ble bare observert en gang i løpet av denne perioden.

Etter det SLU kjenner til er dette den første observasjonen av koprofagi hos elg.

-Så vidt vi vet, er dette den første observasjonen av koprofagi hos elger. Observasjonen ble gjort i mai og involverte en hunnelg. På det tidspunktet hadde vegetasjonen i elgens habitat ennå ikke begynt å vokse skikkelig, så denne atferden kan ha vært relatert til å øke inntaket av næringsstoffer, men dette er en spekulasjon, sier Robert Spitzer, forsker ved SLU og hovedforfatter av studien.


Det kreves flere observasjoner for å fastslå hvor vanlig koprofagi er blant elger. Forskerne er også interessert i å forstå hva som driver denne atferden og hvilke risikoer som er involvert.

-Avføring kan inneholde både miljøforurensninger og smittestoffer, og dette kan potensielt være en måte for sykdomsoverføring blant dyr. Derfor kan en bedre forståelse av hvorfor og i hvilken grad koprofagi forekommer blant ville elger forbedre vår forståelse av smitteveier for sykdommer, sier Robert Spitzer.


Flere observasjoner er nødvendige for å fastslå om koprofagi faktisk er en atferdsmessig motivert adferd blant elger eller om forskernes observasjon i studien var en unik, isolert hendelse.

Kanskje var denne elgen rett og slett nysgjerrig, eller så kan det ha vært en utilsiktet biprodukt av søking etter mat på bakken, sier Robert Spitzer.

Les mer i den vitenskapelige artikkelen.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler