torsdag, september 21, 2023

Sverige: Elgen har lært seg å gjemme seg under elgjakta

Elg Illustrasjonsfoto: Pixabay

Elgen har lært seg å unnvike jegere mener forskere fra Høyskolen i Gävle. 

Högskolan i Gävle  – Tekst: Douglas Öhrbom

-Elger som gjemmer seg og som er smarte nok til å gjøre dette i flere år, har større sjans for å føre sine gener videre. Dette er en evolusjonær prosess sier Petter Hillborg, som er en av forskerne ved høyskolen.

Lars och Petter er ute å ser etter elgene

I to år har Lars Hillstrøm som er lektor i biologi, og biolog Petter Hillborg fulgt elgstammen i Ockelbo älgskötselområde og brandområdet i Hälsingland.

Med bruk av viltkamera kan de se elgene forlate områdende i perioden september til desember, i den perioden jakten er på den mest intensive. Etter denne perioden kommer dyrene tilbake.

Petter Hillborg forklarer at en teori er stress hos dyrene, som også andre studier har pekt på, at dyrene reagerer på økt nærvær av hunder og mennesker med jaktvåpen. 

Elgene har vært utsatt for rovdyr og forsøkt unnvike disse, så når menneskene kommer inn i skogen med sin våpen, tenker elgen at den kan få beskyttelse av hus og ute på holmer. Fra flere steder rapporteres det om elger som kommer nært bebyggelsen under jakten, forteller Lars Hillstrøm.

Dette handler om evolusjon.

Forskerne ser ikke dette som noe merkelig, uten at det er en naturlig følge av en evolusjonær prosess, der de som overlever og deres adferd spres videre blant elgene.

-De som overlever jakten, deres gener, kommer å bli videreført, og de smarteste vil med enda større sannsynlighet få videreført sine gener, forteller Petter Hillborg.

Jegerne må tenke nytt

For jegerne kan det være fruktbart å anvende en ny strategi under elgjakten. I dag sitter alt for mange jegere på poster det sjelden kommer elg. Dette på grunn av at elgene har dratt inn til andre steder, som rundt hus og hytter i den perioden jakten pågår.

-I flere tusen år har kampen mellom byttedyr og rovdyr pågått. Rovdyret har hele tiden måtte tilpasse seg byttet, som i  sin tur har forsøkt å unnvike rovdyret. Så om en jeger bruker samme strategi i flere hundre år, da vil det gå dårligere og dårligere – det handler om evolusjon forteller Petter Hillborg.

Tips fra coachen

Det finnes interessante teorier fra nord i Sverige, der man har kortet ned antall dager det jaktes. Man ser at man har større sjans for å lykkes de første dagene.

-Fordeler man jaktpresset ut over 5 til 6 uker, da for å redusere stresset hos dyrene og som igjen kanskje holder dyrene mer i ro der de er. Losende hunder som springer løse har også en avskrekkende effekt på elgen. Studier viser at elgens største redsel kommer fra mennesker og hunder som loser, sier Petter.

-I Sverige har man hatt en strategi på å redusere mengden elgkyr, men de er jo viktige for reproduksjonen. På samme måte er det viktig å spare de okser som har overlevde noen år, for elgkyr parrer seg gjerne med en stor elgokse, sier Lars.

Klimaforandringer og annet kløvvilt.

Klimaforandringer med økende temperaturer, tror begge kommer til å føre til en redusert elgstamme, da sammen med konkurranse fra annet kløvvilt. SLU i Umeå viser til studier der rådyrene er en konkurrent på sammen måte som hjorten som har spredt seg over hele Sverige.

-Det blir konkurranse om maten, lavere fødselsrater og mindre sjans for å overleve for kalvene. Egentlig burde man skyte flere rådyr for å minske konkurransen, sier Lars Hillstrøm.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler