onsdag, november 29, 2023

ELGEN PÅVIRKES ULIKT AV JEGERE OG ULVER

Tobeinte og firbeinte jegere påvirker elgens atferd ulikt, viser ny forskning. Foto: Endre G. Ofstad

På dagtid under jakta unngår elgen steder hvor det er stor risiko for å bli felt av jegere. Risikoen for å bli tatt av en ulv ser imidlertid ikke ut til å påvirke hvordan elgen beveger seg, viser ny forskning.

HJORTEVILT.NO – AV JØRN J. FREMSTAD

Både ulv og jegere utgjør en risiko for elgen, men mønstrene varierer både med tanke på tid og sted. Jegerne jakter på dagtid, mens ulven vanligvis jakter om natten. Faren for å bli felt av jegere er størst nær åpne plasser som myr og lysninger og nær veier. Ulvene dreper mest elg i lysninger, i ungskog og lenger unna veier. Utenfor jaktsesongen dreper de også elg nærmere veiene.

Nær bebyggelse reduseres risikoen for elgen, både når det gjelder mennesker og ulv. Det er altså en viss overlapp, men stort sett varierer de to typene av dødsrisiko med landskapet.

Tilpasser seg menneskene

– Vi så at elgen tilpasser seg menneskenes jakt. De unngår områder med høy jaktrisiko på dagtid i jaktsesongen. Om natten og etter jaktsesongen påvirkes de ikke. Elgen velger å oppholde seg i områder hvor risikoen for ulv er større hele året, både på dagtid og nattestid, sier Giorgia Ausilio.

Hun disputerte nylig ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Prosjektet er gjort i Värmland og Hedmark og er en del av Grensevilt, som er et samarbeid mellom forskere ved HINN og Sveriges lantbruksuniversitet.

Unngår visse områder i jaktsesongen

Ausilio og kollegene har merket elg og ulv med GPS. Slik har de fulgt med på hvor i landskapet elgen oppholder seg, og også hvor ulvene dreper elg. Når ulvene har oppholdt seg i samme område i en lengre periode, har forskerne dratt ut i marka for å lete etter og undersøke byttet. De har også gjennomført en undersøkelse med 105 jaktlag i Norra Värmland og Hedmark for å få mer presis informasjon om hvor elgene er skutt av jegerne.

For å undersøke hvor mange kalver som dør, har Ausilio sneket seg inn på de GPS-merkede elgkyrne tre ganger i året for å telle kalvene deres. Resultatene viste som forventet at både ulv og jegere dreper elgkalver.

– Men det er et interessant resultat at kun menneskelige jegere påvirket elgens adferd, selv om elgen risikerer å miste kalvene til begge, sier hun.

Mennesket mer forutsigbart

En årsak til at det er slik kan være at menneskets jakt er mer forutsigbar for elgen. Jegere sitter på post og venter på elgen, eller på at drivere skal drive den i sin retning, mens ulven løper etter byttet. Om høsten, når menneskejegere utgjør størst risiko, er det også mer mat til elgen i landskapet. Når jaktsesongen er over, er det tøffere tider. I områder der de har større risiko for å bli tatt av ulv – ungskog og flater – er det også lettere å finne mat.

– De siste tiårene har rovdyr vendt tilbake til mange steder hvor de historisk har eksistert. Der er landskapet og byttedyrene påvirket av menneskelige aktiviteter som skogbruk og jakt. Derfor er det viktig for forvaltning og bevaring av vilt å studere samspillet mellom mennesker, ulv, elg og hva elgen spiser, sier Giorgia Ausilio.

Konklusjoner støtter tidligere studier ved SLU Grimsö forskningsstasjon, hvor forskerne heller ikke har sett noen effekt av ulv på elgens adferd. Det er også i tråd med en undersøkelse gjort av forskere ved Universitetet i Gävle. Ved hjelp av viltkamera har de sett at elgen forlater visse områder under jakta for så å komme tilbake.

Les mer hos Sveriges lantbruksuniversitet

Les mer hos Høgskolen i Innlandet

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler