tirsdag, juli 23, 2024

Finnmarkseiendommen – et annerledes natureldorado

Foto: FeFo

Lokalbefolkningen har den sterkeste retten til naturen lengst nord.

– Vi har Norges beste laksefiske.

Vi er Norges viktigste rypefylke. Vi har Norges mest attraktive elgjakt og fiskevann nok til alle som bor her. Vi er utrolig privilegerte på Finnmarkseiendommen, sier leder av utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

FeFo forvalter jakt, fiske og grunn på 95 prosent av arealet i Finnmark, noe som gjør FeFo til landets neststørste grunneier. Bakgrunnen for opprettelsen av FeFo var at statens grunn i Finnmark 1. juli 2006 ble overført til lokalbefolkningen gjennom FeFo. I FeFo sitt oppdrag med å gjøre de lovpålagte oppgavene, går finnmarksloven som en rød tråd.

Einar J. Asbjørnsen, leder utmark, foran FeFo-bygget i Lakselv.
Foto: FeFo

– Loven er lokalbefolkningen sin garantist til naturen. Vår jobb er å sikre dem det. Kanskje er det vanskelig å se for seg at noe sånt er nødvendig, men det er bare å se på prisene og tilgjengeligheten hos andre grunneiere – særlig de private. I enkelttilfeller legges det opp til bud og priser vanlige lønnsmottakere ikke kan betale. Vi har gjennomgående de laveste prisene for lokale brukere. Samtidig som vi har noe av den mest eksklusive naturen. Det handler om at naturen skal være for alle. Vi skal også kunne ha plass til naturbrukere utenfra, sier Asbjørnsen.

Elgjakta er forbeholdt lokalbefolkningen. Det er imidlertid åpnet for at jegere utenfor fylket kan delta på lokale jaktlag. Under rypejakta kan ikke jegere utenfra kjøpe sesongkort slik lokalbefolkningen kan. De må konkurrere om et begrenset antall kort i hvert jaktfelt. Alle har derimot adgang til fiske etter innlandsfisk og laks på Finnmarkseiendommen. Mens lokalbefolkningen har tilgang til rimelige  sesongkort i sine elver, må personer bosatt utenfor Finnmark konkurrere om et begrenset antall kort i de mest populære elvene.

Foto: Christina Gjertsen

Natur som skal vare

Bærekraftig forvaltning er en nødvendighet i forvaltningen av jakt og fiske.

– Bestandsvurderinger ligger til grunn i forvaltningen av laksefiske, småviltjakt og storviltjakt. Vi skal være på den sikre siden og lokalbefolkningen skal alltid ha rangen. For eksempel stopper vi småviltjakta for tilreisende i populære jaktfelt slik at det fortsatt er noe å jakte på for lokalbefolkningen senere på høsten. Vi samarbeider med alt fra Statens Naturoppsyn til jeger- og fiskerforeninger, grunneierforeninger og andre. De er viktige for at vi skal ta vare på naturressursene – både for oss som er her i dag og i morgen.

FeFo hovedkontor i lakselv – Foto: FeFo

En annerledes grunneier

Styret i FeFo ledes av seks personer, tre valgt av Finnmark fylkesting og tre valgt av Sametinget.

– Vi er et produkt av den samiske rettighetskampen og skal ta særlige hensyn til reindrifta. I tillegg skal vi ikke drive profittmaksimering. Overskudd skal føres tilbake til fellesskapet i Finnmark. Vi tar ikke kommersielle avgjørelser, sier Asbjørnsen og eksemplifiserer:

– Da vi innførte bostedskrav i Norge for isfiske, visste vi at det ville gi inntektstap og behov for økt ressursbruk til oppsyn. Men vi lyttet til lokalbefolkningen. Det handlet om å beskytte deres rettigheter og etterleve det oppdraget stortinget har gitt oss.

FeFo har erfart at ressurssterke fiskere og jegere har vært villige til å betale svært mye for eksklusiv tilgang til naturgodene. Alle får nei til svar.

– Mange ønsker også at vi skal selge eiendom, men vi kan ikke stykke opp Finnmarkseiendommen bit for bit. Da vil de mest verdifulle områdene gå først. Tilbake vil fellesskapet sitte med de minst verdifulle områdene. Vil vi dit at vi snubler i skilt der det står «privat»? Vi ser på Finnmarkseiendommen som en arv lokalbefolkningen eier i fellesskap. En arv selger du ikke bort, avslutter Asbjørnsen.

Foto: Christina Gjertsen

Fakta om Finnmarkseiendommen – Finnmárkkuopmodat (FeFo)

Over 40.000 km2 med jaktområder
Over 60.000 fiskevann
50-talls lakseelver
5400 km kystlinje

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler