søndag, juli 14, 2024

Fjellrevbestanden fortsetter å vokse

Voksen fjellrev og valp fanget på viltkamera i tidlig morgensol i Blåfjellet juli 2021.|Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera

I år ble det registrert 54 valpekull av fjellrev i Norge, det nest største antallet siden redningsaksjonen for denne truede arten startet.

MILJØDIREKTORATET

– Det gleder oss å se at fjellrevbestanden fortsetter å vokse. Det viser at det er mulig å snu den negative utviklingen for truede arter i Norge, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Resultatene fra årets overvåking, gjennomført av NINA, viser at det nå er ca. 300 voksne fjellrever i Norge. Bestanden har økt mye siden overvåkingsprogrammet startet i 2003, og en modell som er basert på innsamlet DNA fra fjellrev tilsier en firedobling av bestanden over den siste tiårsperioden. Den felles skandinaviske bestanden er estimert til i underkant av 500 voksne fjellrever.

Fjellreven i Norge har vært kritisk truet, og den ville antakelig vært utryddet i Norge uten de tiltakene som har blitt gjort de siste 15 årene. I Norsk rødliste for 2021 er fjellreven klassifisert som sterkt truet.

Fjellrev – Miljøstatus

Les mer om hvordan det går med fjellreven i Norge på Miljøstatus

– At fjellreven ved siste oppdatering av rødlista ble nedjustert fra kritisk truet til sterkt truet er en milepæl for arbeidet med bevaring av fjellrev i Norge, og viser at tiltakene vi har gjort fungerer. Det langsiktige målet om en levedyktig bestand i Norge og Skandinavia ligger imidlertid enda et stykke fram i tid, sier miljødirektør Ellen Hambro.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler