søndag, juli 14, 2024

Har besluttet felling av 17 jerver

Jerv Foto: Pixabay

For å øke muligheten for å ta ut skadegjørende jerv og redusere behov for hiuttak kommende vår starter Miljødirektoratet med felling i noen områder.

MILJØDIREKTORATET

– I noen skadeutsatte områder vet vi at det ikke pågår lisensfelling eller at det er vanskelig å felle jerv. Dårlige snøforhold og rasfare kan også gjøre det vanskelig med hiuttak og felling på våren. Vi starter derfor forsøk på felling tidlig i disse områdene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Jervebestanden ligger over målet Stortinget har satt, og i flere områder er det betydelig skader fra jerv på sau og tamrein. Lisensfelling, der jegere kan felle jerv i utvalgte områder etter fastsatt kvote, skal være det viktigste verktøyet for å regulere bestanden.

Miljødirektoratet har i tillegg mulighet til å beslutte felling av jerv for å unngå skade på beitedyr, såkalt skadefelling, og vi har tidligere vurdert skadefelling noen uker før avslutning av lisensfelling 15. februar. Disse fellingene har ikke alltid lyktes, blant annet på grunn av ustabile værforhold.

Utfordrende forhold før jul

Miljødirektoratet har derfor besluttet felling av til sammen 15 jerver i utvalgte områder de siste ukene. I går besluttet direktoratet ytterligere uttak av 2 jerver i kalvingsland for tamrein i Innlandet. Oppdragene gjennomføres av Statens naturoppsyn.

– Det er ikke sikkert vi lykkes med å gjennomføre uttak så tidlig på sesongen. Snø og gode sporingsforhold lar vente på seg i mange områder, og lengst nord i landet vil lysforholdene være en utfordring, sier Hambro.

Flere beslutninger kan bli aktuelt

Jerven er en truet art og har beskyttelse blant annet gjennom naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen. Beslutningene skal derfor være knyttet til konkret skadehistorikk eller sannsynlighet for skader, de må vurderes opp mot bestandsstatus for jerv, og de kan ikke gjelde for ubestemt tid.

– Vi følger resultatet av lisensfellingen og gjør fortløpende vurderinger om ytterligere behov for skadefelling. Det kan være aktuelt å forlenge beslutningene og å beslutte uttak i nye områder, sier Hambro.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler