søndag, juli 14, 2024

Høring for utvidet jakttid for grågås

Grågås Foto: Pixabay

Høring på forslag til lokale forskrifter om utvidet jakttid for grågås i Åfjord, Levanger, Hitra, Frøya og Namsos kommuner, Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag har myndighet til å fastsette forskrift for å åpne for jakt på grågås inntil 20 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan.

I denne perioden fastsetter statsforvalteren jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 til kl. 10.00 eller fra kl. 16.00 til kl. 22.00. De første fem dagene av 20-dagersperioden skal jakten være begrenset til flyvende fugl over aktivt drevne innmarksarealer. Statsforvalteren lyser nå ut høring på forslag til lokale forskrifter for kommunene Åfjord, Levanger, Hitra, Frøya og Namsos.

HØRINGSBREV

FORSKRIFT NAMSOS

FORSKRIFT LEVANGER

FORSKRIFT HITRA OG FRØYA

FORSKRIFT LINESØYA I ÅFJORD

FORSKRIFT LAUVØY, EIDEM OG RÅNES I ÅFJORD

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler