onsdag, juni 12, 2024

Høring om bly i ammunisjon og fiskeutstyr

Foto: Pixabay

Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen av Reach-restriksjonsforslag for bly i ammunisjon og fiskeutstyr innen 29.08.2022.

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa gjennomfører nå en offentlig høring av den sosioøkonomiske vurderingen av forslaget om restriksjon for omsetning og bruk av blyammunisjon til både jakt og sportsskyting og i fiskeutstyr som ble lagt frem i mars 2021.

Forslaget har tidligere vært på offentlig høring og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer Rac (Risk assessement committee) og Seac (Socio-economic analysis committee) siden mai 2021.

Vil redusere risiko

Den sosioøkonomiske vurderingen viser at restriksjonen vil redusere risiko og sikre samme beskyttelsesnivå for mennesker og miljø i hele EU fordi bruken av bly vil bli regulert. Komiteen som har utført den sosioøkonomiske vurderingen, foreslår noen endringer i restriksjonen. I den forbindelsen har de stilt konkrete spørsmål i høringen. Spørsmålene gjelder både jakt, sportsskyting og fiskeutstyr (i dette tilfellet søkker).

Parallelt med den sosioøkonomiske høringen har Echa lansert en målrettet høring hvor de ber om innspill til data som skal brukes som støttende bevis i restriksjonen. Dataene skal brukes for å vurdere risikoen for helseeffekter fra bruken av bly i ammunisjon og omhandler data fra den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (Efsa) om kjøttinntak og blynivå i viltkjøtt. Echa ber om innspill til disse dataene innen 6. oktober 2022.

Bly er giftig og har mange alvorlige helseeffekter for mennesker og dyr. Mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly. Bly er på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon.

Ifølge det europeiske kjemikaliebyrået Echa slippes det ut store mengder bly som følge av jakt. I tillegg brukes mellom 10 og 20 tusen tonn bly til sportsskyting årlig.

Gi innspill til Echa

Echa ber om høringsinnspill til den sosioøkonomiske vurderingen innen 29. august 2022.

Her kan du gi innspill til høring om den sosioøkonomiske vurderingen

På nettsiden man kan gi innspill på ligger et informasjonsskriv om forslaget til restriksjon. Her står det mer om bakgrunnen for forslaget, videre gang i arbeidet og hvordan man kan sende inn innspill.

Echa ber om innspill til datagrunnlag om kjøttinntak og blynivå i viltkjøtt som brukes i restriksjonen innen 6. oktober 2022.

Her kan du gi innspill til høring om datagrunnlag om kjøttinntak og blynivå i viltkjøtt

​Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler