søndag, juli 14, 2024

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta

Innsamling av bjørneekskrementer er et viktig grunnlag for å fastsette antallet bjørn i Norge. Fra 2006 og framover har jegere og andre bidratt med å samle inn ekskrementer fra bjørn til bruk for «Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt».

Innsamling av DNA er et viktig hjelpeemiddel for å kartlegge bjørnebestanden. Statsforvalteren vil derfor oppfordre elgjegere og andre som ferdes i skogstrakter der bjørn forekommer, til å bidra med innsamling av ekskrement-prøver fra bjørn. Dette gjelder hele Innlandet, men prøver fra områder med binner er spesielt viktige.

Noen kommuner og jaktlag har liggende ubrukt prøvemateriell fra tidligere år som kan brukes til innsamling av DNA-prøver. Rene, ubrukte brødposer kan også fint brukes, og sammen med nødvendige opplysninger om dato, sted, jaktfelt og kontaktperson kan prøvene leveres Statens naturoppsyn, for riktig merking. Rovviltkontakter i SNO finnes på Miljødirektoratets nettsider.

Vi vil samtidig understreke at alle kan bidra med innsamling av prøver dersom de finner bjørneekskrementer, enten ved å kontakte lokal SNO-kontakt for prøvetaking, eller ved å legge prøven i en ubrukt plastpose som deretter leveres til SNO. Rene og uskadde poser for innsamling og oppbevaring er det viktigste grunnlaget for at prøvene skal fungere ved analyse.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge, se HER for informasjon. Det er SNO som har ansvaret for innsamling av prøvene.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler