Det er i disse dager mange stengte skytebaner rundt i landet, og det er derfor flere som har etterspurt regler for trening utenfor godkjente skytebaner.

Vi har vel som mange andre tatt turen ut i skogen, satt opp en skive, og hamret løs med de nødvendige treningsskuddene. Er dette egentlig tillatt? Kan vi bare lage oss vår egen skytebane?

Jegeravisen sendte en mail til Politidirektoratet(PD), med følgende spørsmål:

Kan man trene/skyte med våpenet utenfor godkjente skytebaner, og holder det med tillatelse fra grunneier?

Svaret vi mottok fra PD:

– Utgangspunktet er at man kun trenger grunneiers tillatelse, og at det skytes mot sikker bakgrunn. Det forutsettes at det er i et område hvor det er tillatt å skyte, man kan f.eks. ikke skyte på egen plen i et boligfelt. Vi anbefaler også at operasjonssentralen i lokalt politidistrikt informeres dersom man antar at andre kan høre skuddene eller se skytterne. Slik varsling gjøres ved å ringe 02800.

Ut i fra dette, ser vi at det er mulig å lage seg sin egen improviserte skytebane. Kravet er som PD sier, at man må få finne et område som det er godkjent å drive med skyting. PD nevner at det ikke bør skytes i boligfelt, i tillegg finnes det også mange andre steder der det ikke er lov til å drive med skyting. De store byene kan ha egne forskrifter som regulerer dette, så ta en tur innom kommunenes nettsider, eller en tur innom lovdata for å se om du finner noe som beskriver dette i din kommune.

Er du utenfor tettbebygd strøk, er det bare finne et egnet sted, der skyting kan gjennomføres på en trygg og sikker måte for både skytter og andre. Sier da grunneier at det er ok, er det egentlig bare å skyte. Det kan være greit å varsle lokalt politi før man starter skyting, så har også politiet kunnskap om hva det er som smeller.

Videre sier Politidirektoratet følgende:
– Skytingen må ta hensyn til naboer og andre som ferdes i området. Det kan ikke etableres faste installasjoner for skiver, og det kan ikke drives organisert trening. Gjør man det, må man søke om å anlegge skytebane.

Les også: Hvordan finne grunneier til jaktområdet

Vi kan vel konkludere med at det finnes muligheter for å fortsatt kunne drive skytetrening, selv om skytebanene er stengte. Det er bare å finne en grunneier som gir deg tillatelse. Merk at hvis man monterer faste skiveinstallasjoner, må søknad om godkjennelse sendes politiet.

ANBEFALT FOR DEG