tirsdag, juli 23, 2024

Klima- og miljødepartementet anker beslutningen om stans i lisensfelling av ulv i ulvesonen

Oslo tingrett  opprettholdt fredag sin kjennelse om at Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette sitt vedtak om felling av ulver på norsk side av grensen i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa. Klima- og miljødepartementet anker kjennelsen til lagmannsretten.

— Jeg tar tingrettens kjennelse til etterretning. Jeg er likevel ikke enig i tingrettens vurderinger og konklusjon, og vil derfor anke saken til lagmannsretten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klima- og miljødepartementet vedtok 20. desember 2022 lisensfelling innenfor ulvesona av ulvene i de tre grenserevirene Kockohonka, Ulvåa og Juvberget. Den 23. desember 2022 begjærte NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr midlertidig forføyning med krav om utsettelse av vedtaket.

— Lisensfellingsperioden for ulv varer til og med 15. februar. Jeg håper derfor at lagmannsretten vil behandle anken raskt, slik at saken kan få en avklaring mens det fremdeles er tid til å gjennomføre lisensfelling, sier Eide.

Oslo tingrett besluttet i en kjennelse 27. desember 2022 å stanse lisensfellingen av ulv innenfor ulvesona inntil videre. Klima- og miljødepartementet ba så retten avholde et rettsmøte slik at partene fikk anledning til å uttale seg, og dette ble gjennomført 9. januar 2023. Etter de muntlige forhandlingene har Oslo tingrett opprettholdt sin kjennelse og kommet til at statens vedtak om lisensfelling av ulvene i de tre aktuelle grenserevirene er ulovlig.

Klima- og miljødepartementet vil nå anke saken inn for lagmannsretten.

I fjor startet lisensfellingen 11. februar.

Se tingrettens kjennelse her.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler