tirsdag, juli 23, 2024

Krav til skyteprøve justeres

På grunn av smittevernrestriksjoner vil det i 2021/2022 kun være krav om å ta siste del av skyteprøven for storviltjegere med skudd mot dyrefigur.

Pressemelding fra Miljødirektoratet.

Villrein er en av artene som omfattes av kravet til skyteprøve.|Foto: Vegard Lødøen

Forrige jaktår fikk storviltjegere fritak for kravet om skyteprøve på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre prøven med gjeldende smittevernrestriksjoner. Miljødirektoratet varslet tidligere i år at vi tok sikte på å ikke videreføre dette fritaket i inneværende jaktår.

Skyteprøven består i utgangspunktet av en del med 30 obligatoriske skudd og en del med 5 skudd mot dyrefigur for rifler. For kombivåpen, drilling og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur. Miljødirektoratet har nå avgjort at i jaktåret 2021/2022 vil det kun bli krav om at siste del gjennomføres.

– Med regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet vil det fortsatt være nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden skyteprøven skal gjennomføres. Vår vurdering er at en begrenset skyteprøve vil frigjøre kapasitet på skytebanene og være den beste løsningen for å sikre at jegere får kontrollert våpen og ammunisjon før jakta, samt at vi sikrer nødvendige skyteferdigheter, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Reduserer behovet for oppmøte

Fritaket fra kravet om 30 obligatoriske skudd reduserer behovet for oppmøte på skytebanene, da det ikke vil være pålagt å møte på skytebanen to ganger for å gjennomføre skyteprøven.

– Miljødirektoratet har hatt dialog med skyteprøvearrangørene Det frivillige Skyttervesen og Norges Jeger- og Fiskerforbund, og mener det vil være mulig å avlegge den reduserte skyteprøven for alle, sier Hambro.

Sølvmerke i elgskyting og bestått skyteprøve for bjørnejegere godkjennes som skyteprøve og disse er også fritatt kravet om 30 obligatoriske skudd.

Oppfordrer jegere til å trene

Ettersom mange storviltjegere ikke har avlagt skyteprøven siden 2019 har det vært viktig for Miljødirektoratet å finne en løsning for inneværende jaktår.

– Med den situasjonen vi er i med henhold til smittevern mener vi gjennomføring av siste del av skyteprøven er den beste måten å ivareta hensynet til sikkerhet og dyrevelferd i storviltjakta. Selv om det gis fritak for 30 obligatoriske skudd i selve skyteprøven, oppfordrer vi jegere til å besøke skytebanene og trene der dette er mulig, sier Hambro.

For å spre besøket på banene over tid, oppfordres arrangørene til å starte skytingen så snart dette er mulig innenfor gjeldende smitteverntiltak.

Les mer

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler