mandag, juli 22, 2024

Kristoffer jakter storelg i Overhalla

Kristoffer Clausen med en fin okse på 20 spir og med en vekt i underkant av 300 kilo. Foto: Privat

Kristoffer Clausen har også denne høsten vendt blikket mot Overhalla i Trøndelag. Målet for turen var søken etter spennende opplevelser med elg og elgjakt.

Kristoffer har jaktet i et noe spesielt område i Overhalla. Dette er et område på 13000 mål, som består av et flatt terreng med myrer, skog og innmark. Det har i tidligere tider vært uhell under jakt i dette området, så derfor er dette nå en teig det kun blir jaktet i de åpne områdene, og da gjerne som smygjakt.

-Jeg må bare få berømme Jo Birger Furulund og Christian Espenes som forvalter dette terrenget. Her skytes det etter en egen forvaltningsplan, som de mener er det som fungerer best i dette område, forteller Kristoffer Clausen til Jegeravisen.

Årlig skytes det rundt 30 elger, i hovedsak jevnt fordelt mellom fjorkyr, fjorokser og kalv. Kalvene blir skutt til slutt, gjerne sent på høsten, da de har tatt til seg litt vekt.

De skyter også årlig en okse, da en av de store oksene. I år var det Kristoffer som fikk skyte en av de store. 

Som nevnt skytes alle dyrene under kontrollerte former, så de har god tid til å bestemme hvilke dyr som skytes.

1 1/2 år elgku på 150 kilo Foto: Kristoffer Clausen

-Denne avskytingen gir store og flotte dyr. Her skytes kalver på 90 kilo, fjorkyr på 170 kilo og okser som ligger i underkant av 300 kilo, forteller en entusiastisk Kristoffer.

-Det som er viktig å ta med er at man beholder størrelsen på dyrene, men man har klart å redusere mengden med dyr. Dette har resultert i mindre viltpåkjørsler. 

De har til enhver tid minimum 4 store okser gående i dette terrenget, og Kristoffer fikk skyte en av disse. Det ble et fint slakt på 297 kilo. 

-Det som er morsomt er å se dynamikken i disse flokkene. Vinter og sommer kan du ofte se de store oksene gå sammen. Når høsten og brunsten kommer, skiller de lag. Da tiltrekker de enkelte oksene seg en rekke andre dyr. Da kan det bli flokker på elg på både 10 og 12 dyr forteller Kristoffer.

Man har på dette valdet over år sett at denne måten og forvalte elgstammen på fungerer. Kristoffer forteller at andre steder med en nedadgående elgstamme kanskje også burde se litt på denne forvaltningsmodellen.

Kristoffer har også på denne jaktturen hatt med filmkameraet. På ClausenTV kan du se filmer fra tidligere turer til Overhalla, og etter hvert kommer også filmen fra denne turen.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler