tirsdag, juli 23, 2024

Minkkartlegging i Lofoten og Vesterålen

Foto: Statens Naturoppsyn

Statens naturoppsyn har i sommer gjennomført kartlegging av mink i ni naturreservater som er viktige hekkeområder for sjøfugl i Lofoten og Vesterålen.

Minken er en nordamerikansk art som ble innført til Norge i forbindelse med pelsdyroppdrett rundt 1930.

Rømminger fra minkfarmer førte etter hvert til at minken spredte seg over hele landet. Særlig kolonihekkende sjøfugl er veldig utsatt. En mink kan i noen tilfeller ta liv av flere hundre fugler i løpet av hekkesesongen.

Sommerens kartlegging har påvist mink i Borgværet, Bleiksøya og Laukvikøyene naturreservater.

Finsk spets leter etter mink
Finsk spets leter etter mink

Registrering med hund foregår ved at en hund som er trent på mink, slippes og følges av hundefører på øyene. Føreren registrerer hundens markering av spor samt los ved funn av levende dyr. Dette bør foregå utenom fuglenes hekketid.

Det krever stor arbeidsinnsats over flere år å få fjernet mink fra et område.  Et omfattende arbeid er allerede gjennomført for å fjerne mink i Svellingsflaket landskapsvernområde og Karlsøyvær naturreservat.

I perioden 2016-2020 er det tatt ut 78 mink gjennom feller og jakt i Karlsøyvær, og man kan allerede se en positiv utvikling i antall hekkende sjøfugler i området. Arbeidsinnsatsen er viktig og den nytter.

Lunde på Bleiksøya.
Lunde på Bleiksøya.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler