søndag, juli 14, 2024

Mistanke om skrantesjuke på tamrein i Børgefjell

Illustrasjonsfoto: Pixabay

En tamreinbukk har testet positivt på skrantesjuke på innledende prøver. De foreløpige prøvesvarene gir en indikasjon på smitte, og flere analyser må til.

MATTILSYNET.

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at innsendte prøver fra en tamrein som ble slaktet 9. september i Børgefjell, ga utslag på de innledende testene.

– Jeg må understreke at dette foreløpig bare er en mistanke, men for å være føre var, vil slakteskrotten og biprodukter være under kontroll inntil vi har endelig prøvesvar. Vi jobber også med å spore bevegelser på slaktebiler og dyreskrotter som kan ha vært i kontakt med dyret, sier Inge Næsset, avdelingsdirektør i Mattilsynet.

Et endelig prøvesvar er ventet i helgen.

-Det er for tidlig å si noe om konsekvenser dersom prøvene blir bekreftet positive. Mattilsynet vil da involvere alle berørte parter så raskt som mulig for å diskutere veien videre, sier Næsset.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men vi har aldri påvist smitte til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt.

Prøver i Mattilsynets overvåkningsprogram for skrantesjuke analyseres ved Veterinærinstituttet.

To varianter av skrantesjuke

Klassisk skrantesjuke er den smittsomme varianten som vi tidligere har påvist hos villrein på Nordfjella og Hardangervidda. Atypisk skrantesjuke er påvist ulike steder i landet på elg og hjort, og vi antar at denne varianten oppstår sporadisk og ikke er smittsom mellom dyr.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er nesten 140.000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr, å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler