søndag, juli 14, 2024

Ni felte ulver innenfor ulvesonen i Akershus i 2024

Ulv
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Under lisensfellingen innenfor ulvesonen i 2024 ble det felt totalt ni ulver i Akershus. En av ulvene kom fra et annet revir enn de to som var vedtatt felt.

Klima- og miljødepartementet vedtok i fjor felling av de tre ulverevirene Rafjellet, Fjornshöjden og Rømskog innenfor ulvesonen. De to sistnevnte lå i Akershus og Østfold og var grenserevir delt med Sverige.

Kart som viser omtrentlig utbredelse av ulverevirer i Akershus i fjor vinter (2022/2023).
Kart over registrerte ulverevirer vinteren 2022/2023. Kartet viser en omtrentlig utbredelse av revirene basert på innsamlede prøver, og kan ha endret seg siden da.

Lisensfellingen innenfor ulvesonen startet 1. januar. Det ble åpnet for felling av to ulver i Rømskog-reviret og syv ulver i Fjornshöjden. Lisensfellingen ble stanset 21. januar pga. fylt kvote. Alle ulvene ble felt i Aurskog-Høland kommune i Akershus.

Det foreligger nå svar på DNA-analyser av de fleste av de felte ulvene. Analysene bekrefter at lederparet i Rømskog-reviret og fire ulver i Fjornshöjden-reviret er felt. Ytterligere to ulver som det ikke foreligger prøvesvar på enda antas å være lederhannen og et eldre avkom fra samme revir.

Den siste ulven var imidlertid en ung ulv på vandring som kom fra Setten-reviret lenger nord i Akershus, og ble felt langt sør i fellingsområdet, se kart under. Dette var en såkalt genetisk verdifull ulv fordi den var avkom av en finsk-russisk innvandrer.

Kart med oversikt over felte ulver under lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i Akershus og Østfold i 2024.
Oversikt over felte ulver under lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i Akershus og Østfold i 2024. Fellingsområdet er angitt med rød og blå strek, se forklaring. Kartet kan også lastes ned til høyre/nederst på denne siden for større versjon.

Det er uheldig at denne ulven ble felt. Det vil imidlertid alltid være en risiko for felling av feil individer når det gjennomføres lisensfelling. Spesielt enslige ulver på vandring vil kunne komme inn i lisensfellingsområdet uten at det blir avdekket. Det var ingen indikasjoner på at denne ulven befant seg i området.

Så langt i vinter er det registrert totalt syv ulver gjennom innsamlede DNA-prøver i Fjornshöjden-reviret. En av disse er dermed ikke felt.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler