Veterinærinstituttet bekrefter i dag et nytt funn av skrantesjuke i en av villreinbukkene NINA har GPS-merket i Nordfjella.

Denne GPS-merkede villreinbukken har fått påvist skrantesjuke. Foto: Roy Andersen / NINA.

Saken er hentet fra: Nina.no – Norsk institutt for naturforskning

I vinter merket Norsk institutt for naturforskning (NINA) flere villrein med GPS-sendere i Nordfjella villreinområde. Fra disse dyrene ble det tatt vevsprøver, og Veterinærinstituttet (VI) bekrefter i dag at det er funnet skrantesjuke i ett av dyrene. Den skrantesjukesmittede bukken er radiomerket og fremdeles i live, og den befinner seg i samme område hvor det tidligere har blitt påvist skrantesjuke på reinsdyr.

For å redusere faren for spredning av skrantesjuke vil villreinbukken bli sporet opp av Statens naturoppsyn (SNO) i samarbeid med NINA innen kort tid. Bukken vil bli avlivet og VI skal foreta nærmere prøvetaking og undersøkelser av dyret.

Testing av levende dyr er på prøvestadiet

Vanligvis blir det tatt prøver fra hjernen fra avlivede dyr for å påvise skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD). I dette tilfellet har VI brukt en metode for skrantesjuketesting av prøver fra levende hjortedyr. Denne metoden med å ta vevsprøver fra endetarmen er på forsøksstadiet, og kan foreløpig ikke brukes som rutinetest. På sikt vil testen kunne bidra til å fange opp skrantesjukesmittede dyr tidlig i sykdomsforløpet og være et supplement til dagens tester av døde dyr.

– Vi er glad for at vi gjennom vår forskning på villrein kan bidra til metodeutvikling og kunnskap som kan hjelpe forvaltningen å bekjempe denne alvorlige dyresykdommen, sier Morten Kjørstad, forskningssjef i NINA.

Kontaktpersoner i NINA:
Morten Kjørstad
Christer Moe Rolandsen
Olav Strand

 

ANBEFALT FOR DEG