onsdag, juni 12, 2024

Nytt tilfelle av skrantesjuke hos elg

Illustrasjonsfoto. Knut Gartland

Veterinærinstituttet har påvist skrantesjuke hos en elg fra Tynset kommune.

VETERINÆRINSTITUTTET

Elgkua som ble avlivet, hadde påvisbare prioner kun i hjernevev, og ikke i lymfeknuten.

Påvisningen hos elgen fra Tynset er forenelig med tidligere funn av skrantesjuke (CWD) hos denne arten i Norden. Observasjoner av skrantesjuke hos nordisk elg, tyder på at sykdommen opptrer sporadisk. Dette er i motsetning til villrein, hvor den har vært smittsom mellom levende dyr.

Viktig å teste fallvilt

– Elgkua blir ansett som «faltvilt». Det vil si dyr som avlives etter observasjon av sykdomstegn, trafikkskade eller er påtruffet døde. Fallvilt har statistisk større sannsynlighet for å være syke og smitteførende enn annet vilt. Av den grunn er disse dyra viktig å teste, spesielt for CWD, sier CWD-koordinator og seniorforsker Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

LES OGSÅ: Utvider jakttida på elg og hjort rundt Hardangervidda

Analyser gir mer kunnskap

Veterinærinstituttet analyserer prøver av hjernevev og lymfeknute for å få viktig kunnskap om sykdommens utbredelse, og for å kunne fjerne positive kadavre fra naturen, da de representerer en potensiell smittekilde.

Våge understreker derfor viktigheten av den grundige jobben som gjøres i felt ved sikring av fallviltskrotter inntil det foreligger et svar på innsendte prøver. Når CWD påvises, skal alle rester fra et slikt dyr transporteres til Veterinærinstituttet for ytterligere prøvetaking og destruksjon.

Bakgrunn

Skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease (CWD), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos hjortedyr i Nord-Amerika. I 2016 ble denne alvorlige dyresykdommen for første gang påvist hos villrein og elg i Norge, og i 2017 ble den også påvist hos hjort.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler