torsdag, september 21, 2023

Oppdaterte vaksineråd mot skogflåttencefalittvirus (TBE-virus)

Flott Foto: Pixabay

Folkehelseinstituttet har gjort noen endringer i anbefalingen om TBE-vaksine for å tydeliggjøre hvem anbefalingene gjelder for. Oppdateringen konkretiserer hvilke geografiske områder det er størst risiko for å bli smittet av TBE-virus som følge av flåttbitt.

FOLKEHELSEINSTITUTTET

Anbefalingene gjelder: 

  • Kystområder (nevnt under), siden risiko for smitte er høyest langs kysten.
  • Vaksineanbefalingen gjelder de som ofte blir bitt av flått.  

Helsetjenesten vurderer TBE-vaksine til personer som ofte blir bitt av flått i områder hvor det er rapportert at personer har fått påvist skogflåttencefalitt. Du kan be om vurdering av behov for vaksine hos fastlege. Områdene:     

Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden fra og med Flekkefjord til og med Drammen.   

Østkysten av Oslofjorden fra og med Vestby til svenskegrensen.  

 

Risikoen for smitte er høyest i disse kystområdene, samt i tilgrensende geografiske områder. Listen over aktuelle områder er utvidet på bakgrunn av to smittetilfeller med TBE i henholdsvis Vestby og Fredrikstad i 2021.   

Vi anbefaler at vaksinasjon starter på senvinteren, i god tid før flåttsesongen begynner i april. Det gis 2 eller 3 vaksinedoser avhengig av alder og immunstatus. Hos personer med fortsatt behov for beskyttelse anbefales oppfriskningsdose etter 3 år, og deretter hvert 3. eller 5. år avhengig av alder.  

TBE-vaksinen beskytter kun mot TBE-virusinfeksjon (skogflåttencefalitt), ikke mot bitt av flått eller mot andre infeksjoner som kan overføres med flått (slik som borreliose). Det finnes ikke vaksine mot andre flåttbårne sykdommer. 

Les mer om TBE-vaksine i vaksinasjonsveilederen:

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) – veileder for helsepersonell  

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler