torsdag, september 21, 2023

Oslo Tingrett har sagt sitt – fellingsforbudet opprettholdes

Foto: Pixabay

Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak av 22. desember 2021 om felling av uiv i revirene Hornmoen, Slettås, og ulvene på norsk side av revirene Bograngen og Rømskog, inntil annerledes fastsettes av retten. Kjennelsen kom fra Oslo Tingrett, søndag 30 januar.

Saken ble først omtalt av Rovdyr.org

Avgjørelsen fra Oslo tingrett betyr at ikke kan åpnes for lisensfelling i revirene Rømskog, Bograngen, Hornmoen og Slettås, som vedtatt i Klima- og miljødepartementes vedtak av 22. desember, før annet er bestemt av retten. 

Retten har etter en samlet – og vanskelig vurdering – tvilt seg frem til at vedtaket må anses ugyldig som følge av lovanvendelsesfeil.

Det er Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og Viken som administrerer lisensfelling av ulv innefor ulvesonen. 

LES OGSÅ: Staten anker kjennelse som stanser felling av ulv

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Kort tid etter kom kravet om en midlertidig stans fra NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF. De mente vedtaket fra staten kunne være ulovlig.

Felling innenfor ulvesona kan etter regelverket foregå fram til og med 15. februar. Tingrettens kjennelse berører ikke lisensfelling utenfor ulvesona.

Du kan les hele kjennelsen fra Oslo Tingrett her.

Svenske myndigheter har vedtatt at det skal kunne felles ulv fra grenseoverskridende Rømskog-reviret. Vedtaket om stans i jakten på norsk side, har ikke forhindret i uttak av ulv på den svenske siden. Det er skutt to ulver i den svenske delen av Rømskog-reviret.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler