torsdag, september 21, 2023

Siste artikkler

Informasjon

SMS-tjeneste for lisensfelling og kvotejakt

Statsforvalteren i Trøndelag tar nå i bruk SMS-tjeneste for lisensfelling og kvotejakt. De ber om at alle som planlegger å delta i lisensfelling av...

Jaktutstyr - Tester

Leserinnlegg

FEFO og rypeforvalting

Av Fefo(Finnmarkseiendommen), er det annonsert tidligere i sommer, et godt rypeår basert på flere sammenfallende positive faktorer for god reproduksjon. Det resulterte til at...

Mat

Vilt gode viner

I jakten på den perfekte smaksopplevelse får du eksperthjelp på øret i Jakt- og fiskepodden. Hun smaker på 8 000 – 12 000 viner...
- Annonse -

Mest populære

Informasjon

STEINKJER KOMMUNESKOGER OGNDALSBRUKET KF STOPPER ALL JAKT PÅ LI- OG FJELLRYPE FOR SESONGEN 2023/24

Resultatene fra rypetakseringen 2023 viser at det er en kraftig nedgang i kyllingproduksjon og på tettheten av voksne ryper. Disse fjellområder er taksert over 35...

SMS-tjeneste for lisensfelling og kvotejakt

Statsforvalteren i Trøndelag tar nå i bruk SMS-tjeneste for lisensfelling og kvotejakt. De ber om at alle som planlegger å delta i lisensfelling av...

Skadefelling av jerv

Statsforvaltaren har gjeve løyve til skadefelling av éin jerv i Nørstedalen/Fortunsdalen i Luster kommune.  Statsforvaltaren i Vestland Luster kommune fekk 3. august 2023 løyve til å...

Deler av Grimsdalsvegen nattestenges på nytt

Akkurat nå prøver villreinen nord i Rondane å krysse Grimsdalsvegen for å komme sørover til sommerbeitene sine. Det er nå viktig at villreinen får...

Midlertidig stans av bjørnejakten etter rettslig avgjørelse

Klima- og miljødepartementets kontroversielle beslutning om å tillate felling av en binne med to unger i Trøndelag har nå møtt midlertidig motstand. Oslo tingrett...

Reinpolitiet ga advarsel til jeger for å bære med blyammunisjon på jakt

I forbindelse med jaktstart på Varangerhalvøya ble 50 jegere kontrollert av reinpolitiet. Under disse kontrollene, ble det gitt 7 advarsler for brudd på regler...

Finland: Det er innført restriksjoner ved jakt i skumring og demring

I henhold til den finske jaktlovens paragraf 38, har det finske landbruks- og skogbruksdepartementet ved hjelp av en forordning innført restriksjoner ved jakt på...

Ny harepestsesong i gang

Mest lest