onsdag, november 29, 2023

Politiet informerer om rus og jakt

Politiet har kommet med 2 informasjonsfoldere. Den ene rettet mot reinsjakta, og den andre for storviltjakt generelt. Hovedtanken med disse folderne er kunne gi jaktlederne en hjelp til selv å kunne informere egne jegere om lover og regler under jaktutøvelse.

Det er samme budskap i begge. Fokues ligger på rusbruk og de er ment som en støtte for jaktleder til å ta opp noe som kan være et vanskelig tema.

– Vi ser det ikke så mange steder, men vi vet at det er jegere som er grodd fast i gamle mønstre der rus inngår. Se på det vi tar opp her og se om det kan egne seg som del av forberedelsene før dere drar ut på jakt! Forteller politiet på sine nettsider.

Jegeravisen har vært i dialog med Knut Berger fra Namdal Bruk, som har 42 jaktlag som jakter storvilt og 42 jaktlag som jakter småvilt.

Knut Berger har arrangert storviltjakt i over 40 år. Foto: Namdal Bruk

– Vi har ikke sett noen form for rusbruk av våre jegere, forteller Berger til Jegeravisen. Som legger til at dette ville vært en grunn til å måtte forlate jaktområde umiddelbart.

Namdal Bruk tror ikke det er aktuelt for folk som bruker masse penger, og setter av ferie til å jakte, å bruke disse dagene til å gå på fylla.

– Lange dager, blir ofte til en tidlig kveld. Folk er ofte slitne etter lange dager i fjellet, men det kan vel hende at det blir vin til maten hos enkelte. Berger tror det er en helt annen kultur nå, enn det var for mange år siden.

Jegeravisen har også vært i kontakt med andre Jaktledere, og vi får samme tilbakemelding fra alle. Dette er ikke noe problem i dag.

– Jeg tror de er noen år for sent ute, for på syttitallet var det fortsatt en kultur med «dottsup» og en sterk en på kveldene. Da hadde disse folderne vært høyaktuelle, forteller Knut Berger.

Du kan laste ned begge folderne på Politiets nettsider.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler