søndag, juli 14, 2024

Registrering som prøvetaker av rødrev 2023

Rev Foto: Pixabay

Veterinærinstituttet åpner for registrering som prøvetaker i overvåkningsprogrammet for revens dvergbendelmark.

Veterinærinstituttet

Etter registreringen stenges vil vi gjøre et utvalg av interessenter, og de som blir plukket ut for å delta vil få tilsendt prøvetakingsutstyr og ferdig frankerte returkonvolutter. Arbeidet blir honorert med 500 kroner per dyr, forutsatt at prøveuttak og innsendelse er gjort i henhold til den medfulgte instruksen og blir godkjent når den kommer til Veterinærinstituttet.

Merk at ikke godkjente innsendelser ikke blir honorert. Honorar for godkjente prøver utbetales to ganger i året, etter henholdsvis vår- og høstsesong. Påmeldingen gjelder for hele 2023-sesongen.

→ Meld deg her som prøvetaker av rødrev.

Merk deg at det har de siste årene vært stor interesse for å delta i innsamlingen til overvåkningen av revens dvergbendelmark og vi har fått flere påmeldte jegere enn vi trenger for å gjennomføre innsamlingen. Det betyr at vi dessverre ikke alltid kan tilby alle påmeldte deltakelse, men må gjøre et utvalg basert på bosted, slik at vi får en god geografisk spredning på hvor vi mottar prøver fra.

Parasitten revens dvergbendelmark

Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis) er en parasitt som kan gi alvorlig sykdom hos menneske. Parasitten forekommer i mange europeiske land og er også påvist på Svalbard. Parasitten regnes for å være fraværende på det norske fastlandet, men ble påvist i Sverige i 2011, i et område nært norskegrensen.

Det er svært viktig å prøve å holde Norge fri for denne parasitten. Dersom den etablerer seg her i landet, vil det endre vår måte å bruke naturen på, for eksempel ved at man må være forsiktig med å spise rå bær og sopp, eller drikke ubehandlet vann.

Om overvåkningsprogrammet

Målet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere at vi ikke har forekomst av E. multilocularis på fastlandet i Norge. Dette gjør vi ved å samle inn prøver fra rødrev felt i løpet av jaktsesongen hvert år, og vi er avhengig av at jegere er behjelpelige med å samle inn prøvematerialet som så undersøkes ved Veterinærinstituttet.

Les mer om overvåkingsprogrammet

Viktig å dokumentere at Norge er fri for parasitten

Parasitten kan komme til Norge på ulike måter: Gjennom innvandring av rødrev eller ulv østfra, gjennom hund som er smittet i utlandet, eller via smågnagere som ”blindpassasjerer” med varetransporter. For å forebygge at hund tar med seg smitten til Norge, er det krav om behandling av dyrene mot orm. For at Norge skal kunne opprettholde dette viktige kravet, kreves det omfattende dokumentasjon på at vi er fri for parasitten. Prøveinnsamlingen fra rødrev er meget viktig i denne sammenheng.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler