torsdag, september 21, 2023

Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Hardangervidda

Foto: Norsk villreinsenter

Pressemelding fra Mattilsynet 17 september.

For å hindre at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke (CWD) sprer seg, har Mattilsynet innført noen forbud og påbud som gjelder på Hardangervidda. Det er svært viktig at alle følger disse 4 hovedreglene for at vi skal lykkes i å hindre smitte til andre hjortedyr. Disse reglene kommer i tillegg til de landsomfattende reglene i CWD-forskriften.

Se kart over Hardangervidda-sonen:

hardangervidda_sone 

Jegere er svært viktig for å både kartlegge forekomsten av sykdommen og hindre videre smittespredning. Mattilsynet er svært takknemlig for den innsatsen som legges ned. Som et hastetiltak for å hindre videre smittespredning er det innført en rekke restriksjoner. Disse restriksjonene vil oppleves som inngripende, men vi håper alle forstår for hvorfor de er innført.

 

1. Uttransport av kjøtt

Det er bare lov å ta reinslakt ut fra Hardangervidda dersom du oppfyller minst ett av følgende punkt:

 • kortvarig transport fra en del av sonen til en annen del av sonen. (se kart over sonen nederst i saken)
 • det er utbeinet kjøtt, materiale som skal til avfallshåndtering etter avtale med Mattilsynet, og materiale til forskning eller prøvetaking.
 • der flytting av hele eller deler av døde hjortedyr er avtalt med Mattilsynet og den som flytter dyret har kontroll på alle delene av dyret.
 • dersom negativt prøvesvar for Chronic Wasting Disease foreligger for dyret.

Jegerne som skal ta slakt ut av Hardangervidda-sonen får avtale med Mattilsynet ved å sende e-post til anhov@mattilsynet.no eller SMS til 90690137. Det som skal opplyses er:

 • Jegers navn
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • antall og type dyr
 • strekkode på CWD-prøve hvis voksne dyr
 • adresse som slakt(ene) skal transporteres til

2. Stein ned avfall

Deler av døde hjortedyr skal ikke være tilgjengelige for andre dyr minst frem til negativt prøvesvar for dyret har kommet. Delene skal oppbevares under kontroll i denne perioden. Deler av hjortedyr som legges igjen i naturen i samsvar med god jaktpraksis, kan alternativt dekkes til.

Kartreferanse til fellingsstedet og stedet der deler av hjortedyr ble lagt igjen i naturen skal oppgis til myndighetene ved forespørsel.

3. Vask utstyr

Det er påbudt å rengjøre utstyr og redskaper som er benyttet i jakt på hjortedyr i sonen. Det er i tillegg påbudt å desinfisere utstyr og redskaper som har vært i kontakt med hjortedyr, blodsøl e.l. fra hjortedyr i sonen, så fremt negativt prøvesvar ikke foreligger.

Slik rengjør du utstyr:

 • klær, støvler og lignende som er brukt på jakt blir grundig reingjort/vasket for å fjerne synlige rester av jord, slakteavfall, avføring osv.
 • utstyr som er brukt under slakting (kniv, sag etc.) vaskes grundig og desinfiseres med 2 % natriumhypoklorittløsning (for eksempel 1 del Klorin + 1 del vann) som holder minst 20°C i en time. Deretter skylles redskapene grundig med vann siden natriumhypokloritt er sterkt korroderende og kan ødelegge utstyr. Dette er spesielt viktig hvis du har jaktet i Nordfjella eller på Hardangervidda

4. Notèr posisjon på fellingsstadet

Jegere på Hardangervidda må notere posisjonen på fellingssteder, slik at Mattilsynet kan spore slakterester, dersom det viser seg at dyret er smittet.

Jegerne må også være flinke til å grave eller steine ned slakterestene slik at ikke dyr drar restene utover og det er noe å finne og destruere dersom dyret kommer ut positivt.

Vi ønsker at jegerne tar et bilde av området med nedsteinet avfall slik at det blir lettere å finne dersom vi må fjerne det seinere.  Dersom dyret viser seg å være smittet, vil Mattilsynet kontakte jegeren.

Les hele forskriften her 

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Advertisement -

Siste artikkler