søndag, juli 14, 2024

Hvor mange rovdyrkull ble født 2016?

Her er en oversikt over det Miljødirektoratet og Rovdata har kontroll på i forhold til nye kull av rovdyr i Norge.

I det årlige brevet til Miljødirektoratet oppsummerer Rovdata status og utvikling for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.

Rovdata har et spesielt fokus på å overvåke og rapportere antall ungekull, siden Stortinget har bestemt bestandsmål basert på årlige ungekull. Det blir sammenfattet resultater som er klare i et brev til Miljødirektoratet 15. mai hvert år. Forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Seks bjørnekull

Foto: Pixabay

Det er estimert at det ble født seks  kull med bjørneunger i Norge i 2016. Dette er under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige ungekull.

Fire helnorske ulvekull

Foto: Pixabay

Den endelige statusrapporten på ulv i Norge og Sverige vinteren 2016-2017 er rett rundt hjørnet. Per 7. april var det påvist fire ulvekull i helnorske revir og seks kull i grenserevir mellom Norge og Sverige så langt i 2016.

Valpekull er i 2016 påvist i de helnorske revirene Aurskog, Letjenna, Julussa og Osdalen, samt i grenserevirene Slettås, Varåa, Juvberget, Skugghöjden, Magnor og Skillingsmark.  – Det er viktig å være oppmerksomme på at dette er basert på foreløpige tall. Endelige bestandstall for vinteren 2016-2017 vil presenteres av Rovdata og svenske Naturvårdsverket 1. juni.

Påviste 50 jervekull

Foto: Pixabay

Under den nasjonale hitellingen av jervekull i fjor vår ble det registrert 50 kull i landet, og dette var over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull. Etter hituttak, som medfører avliving av tispe og/eller unge(r), gjensto 43 kull.

– Årets registreringer av jervekull over hele landet er allerede godt i gang og du kan følge med på arbeidet i jervetelleren, som oppdateres forløpende via rovdata.no

52 familiegrupper av gaupe

Foto: Pixabay

For gaupe har Stortinget bestemt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper. En familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe i følge med en eller flere årsunger. I brevet til Miljødirektoratet rapporterer Rovdata her om familiegrupper med unger født i 2015, siden resultatene fra vinterens overvåking først vil presenteres i en nasjonal rapport 1. juni og i en felles skandinavisk rapport 15. juni i år.

– Før jakten i 2016 var det registrert 52 familiegrupper i landet. Det er i vinter gjennomført en ny registrering av familiegrupper i landet og de oppdaterte resultatene vil presenteres om kort tid.

All Info er hentet fra rovdata.no

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

1 kommentar

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler