søndag, juli 14, 2024

Sett fjellrev? Meld fra om fjellrevobservasjoner!

Sett fjellrev i sommer? Dine observasjoner kan være viktig for å finne ukjente forekomster av fjellrev. Foto: Craig Jackson / NINA

Har du sett fjellrev vil vi gjerne vite om det. Men husk å holde avstand og ikke forstyrr. 

NINA – Tekst: Camilla Næss

– Hvis du er så heldig å få se en fjellrev, så vil vi gjerne vite om det. Dine observasjoner kan være viktig for å finne ukjente forekomster av fjellrev, sier Nina E. Eide, seniorforsker i NINA og prosjektleder for det norske overvåkingsprogrammet for fjellrev.

Særlig interessant er observasjoner av fjellrev utenfor fjellrevens kjerneområder.  

Yngletid i fjellrevhiet

Statens naturoppsyn (SNO) overvåker fjellrevbestanden ved å kontrollere kjente fjellrevhi sommerstid for å kartlegge ynglinger. Fjellrevens hi er gjerne gravd ut i grus og sandrygger i de lavereliggende høyfjellsområdene og kan ha mange innganger, minst 10-20. De største kan ha opptil 100 innganger og er brukt i hundrevis av år.

– Vi ser at fjellreven enkelte steder finner tilbake til historiske hilokaliteter, brukt for mange ti-talls år siden, som de gjerne graver opp igjen og tar i bruk. Vi vil gjerne ha informasjon om hi som ikke allerede inngår i overvåkingsprogrammet, sier Eide.

Her finner du se en oversikt over årets fjellrevynglinger. Oversikten oppdateres så snart vi får inn meldinger om ynglinger fra registreringene som utføres av Statens naturoppsyn, Fjelloppsynet og Statskog-Fjelltjenesten.

Dette bør du registrere hvis du ser en fjellrev eller et fjellrevhi:

  • Angi stedet du har observert så nøye som mulig, gjerne med GPS eller UTM posisjon på kartet.
  • Kontakt regionalt fjellansvarlig og meld fra om observasjonen (se lista under).

Alle meldinger loggføres fortløpende, og kan være viktige for å finne eventuelle ukjente forekomster av fjellrev.

Død fjellrev?

Skulle du finne en død fjellrev, så vil vi gjerne også vite om det. La reven ligge der du finner den, men ta gjerne bilder hvis du har anledning.

Fjellrevvettregler

Fjellreven er et av våre mest truede pattedyr. Fjellrev og fjellrevhi er derfor beskyttet mot skade og forstyrrelser gjennom Fjellrevforskriften, Sverige har en tilsvarende verneforskrift. Skulle du få et glimt av fjellreven så nyt opplevelsen. Men vis hensyn, og hold avstand fra hilokaliteter.

Ikke forstyrr fjellreven!

Selv om fjellreven ofte fremstår som uredd og kanskje til og med nysgjerrig, kan den bli stresset og urolig om vi kommer for nært. Mye ferdsel nært et hi kan føre til at fjellreven flytter til et annet hi av dårligere kvalitet. Fjellreven bruker hiet aktivt gjennom hele året, men det er to perioder da den er særlig sårbar for forstyrrelser: under etableringen i mars–april og i yngletiden mai–juni–juli.

Et tørt og fint hi med mange innganger gir valpene god beskyttelse mot kaldt og vått vær og ikke minst mot andre rovdyr som jerv og kongeørn. Hi med mange innganger som ligger tett i tett er en fordel når kongeørna kommer seilende over området på jakt. Da kan de smette inn og finne beskyttelse i de underjordiske gangene. Blir foreldrene forstyrret på hiet må de bruke tid og energi på å passe på valpene. Da blir det mindre tid til å skaffe nok mat til valper som skal vokse seg store.

Slik unngår du å forstyrre fjellreven

  • Unngå fjellrevens hiområder, spesielt under etableringen i mars–april og i fra midten av mai til midten av juli når valpene er særlig utsatte
  • Mennesker til fots bør holde en avstand til hiene på minst 300 meter, og gjerne enda lenger i åpent og flatt terreng. Avstanden bør økes dersom man er flere personer i gruppe
  • Vær oppmerksom på at hunder kan overføre smittsomme sykdommer og parasitter til fjellreven. Hunder kan også ta livet av fjellrev
  • Dersom revene avbryter pågående aktivitet, observerer mer eller gir varselsignaler, er det tegn på at de er forstyrret. En rev som skriker på et hi gjør ikke det for å prate til oss. Det er dens måte å si ifra at «nå er du alt for nær meg, jeg er redd, flytt deg bort». En stresset rev vil som oftest også tisse på stedet.
  • Dersom du skulle komme uforvarende inn i et hiområde med valper, bør du trekke deg stille og rolig tilbake samme veg som du kom. Er dere en gruppe på flere personer, trekk dere samlet tilbake

Ikke legg igjen mat til fjellreven!

Ta med deg søppel og avfall når du er i fjellet, enten du er på hytta eller tur. Du tror kanskje du gjør fjellreven en tjeneste med å legge igjen nista din eller å legge ut restene etter middagen. Snarere tvert imot! Matavfall ved hytter og populære campområder kan bidra til at det er rødreven som får bedret levekårene. Fiskeslo eller slakteavfall bør kastes til vanns eller steines ned.

Kontaktperson i NINA:

Nina E. Eide

Les mer om fjellrev

Meld inn observasjoner til regionalt fagansvarlig fjellrev i Statens naturoppsyn:

Finnmark:
Magne Aasheim
magne.asheim@miljodir.no
+47 922 64 407

Troms
Thomas Johansen
thomas.johansen@miljodir.no
+47 994 37 644

Nordland
Geir Heggmo
geir.heggmo@miljodir.no
+47 480 32 350

Trøndelag nord
Tore Solstad
tore.solstad@miljodir.no
+47 994 37 770

Sør-Norge nord
Tord Bretten
tord.bretten@miljodir.no
+47 959 11 774

Sør-Norge midt
Petter Brathen
petter.brathen@miljodir.no
+47 924 07 771

Sør-Norge Sør
Knut Nylend
knut.nylend@miljodir.no
+47 995 29 387

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler