Ingen endring i dagskvoter og sesongkvoter, men orrhøne og røy fredes resten av sesongen.

Foto: Mats Thorsvik

Pressemelding fra: FeFo (Finnmarkseiendommen)

FeFo møtte brukerforeninger 24. oktober, og ble enige med dem om videre reguleringer av jakta for resten av jaktsesongen på Finnmarkseiendommen.  

Et middels bra rypeår har så langt gitt jegerne på Finnmarkseiendommen en fangst på 9 749 liryper, og det er omtrent som på samme tid i fjor. Nesten halvparten ble felt i Kautokeino kommune. Det er i tillegg rapportert inn 2 947 fjellryper.

– Selv om det fortsatt er lenge igjen av sesongen så vet vi av erfaring at fangsten så langt representerer om lag 90% av uttaket for hele sesongen, sier utmarksforvalter Christina Bjørkli.

De aller fleste jegerne har felt under ti ryper. 35 prosent av  jegerne bosatt i Finnmark har hittil ikke fått rypefangst, og blant jegerne i Pasvik har fire av fem ikke felt skogsfugl så langt i sesongen.

– Resultatet av fangstrapporteringen illustrerer godt at småviltjakt i dag først og fremst er naturopplevelser og rekreasjon, og ikke matauk. Fortsatt er det gode muligheter for flotte jaktopplevelser i tiden som kommer, så det er bare å komme seg ut og på jakt. Men husk aktivering og fangstrapportering, avslutter Bjørkli.

Per 15. oktober var 25 av 136 jaktfelt på Finnmarkseiendommen stengt for jakt for personer bosatt utenfor Finnmark.

Reglene er satt i samråd med NJFF Finnmark, Vest-Finnmark Fuglehundklubb og Sámi Bivdu- ja Meachastansearvi.

Regler som videreføres ut sesongen på Finnmarkseiendommen

 • Fortsatt dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen. På Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy stoppes rypejakta 23. desember
 • Fortsatt sesongkvote for bosatte i Finnmark på 30 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Sesongkvoten gjelder også for snarefangere. Det betyr at bosatte i Finnmark har sesongkvote på 30 ryper uavhengig av om rypene er fanget i snare eller felt med våpen
   
 • Fortsatt sesongkvote for tilreisende jegere på 20 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen
   
 • Ingen endring av kvote for skogsfugl Pasvik og Anarjohka
 • I kommunene Sør-Varanger og Karasjok dagskvote på én skogsfugl per jeger per dag, samt sesongkvote skogsfugl på tre fugl
   

ANBEFALT FOR DEG