søndag, juli 14, 2024

SMS-tjeneste for lisensfelling og kvotejakt

Statsforvalteren i Trøndelag tar nå i bruk SMS-tjeneste for lisensfelling og kvotejakt. De ber om at alle som planlegger å delta i lisensfelling av jerv og ulv, samt kvotejakt på gaupe registrerer seg for å motta SMS.

Alle som registrerer seg for varsling via denne tjenesten vil ved endring i kvote eller stopp i lisensfelling/kvotejakt automatisk få tilsendt oppdatert kvoteinformasjon.

Merk at jeger uavhengig av om man registrerer seg i SMS-tjenesten plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellingen og kvotejakt via Statsforvalterens automatiske telefonsvarere. Lisensfelling tlfnr.: 73 19 92 28 og kvotejakt tlfnr.: 73 19 92 27.

Statsforvalteren vil ikke benytte denne tjenesten til annen informasjon om rovvilthendelser, all info vil altså omhandle kvoter for lisensfelling og kvotejakt.

Registrering:

· Gå til registreringsside: https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no/

· Velg kategori: Lisensjeger/kvotejeger

· Velg region: Trøndelag

· Legg inn følgende info:

– Navn

– Adresse

– Postnr

– Mobilnr

– E-post (valgfritt)

· Registrer hvilke arter du ønsker SMS-varsel for (Bjørn, Jerv, Ulv, Gaupe)

· Register at du samtykker til bruk av personopplysninger

· Trykk «registrer».

· Du får nå en kode via SMS som skal legges inn.

· Trykk «send inn»

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler