onsdag, juni 12, 2024

Stadig flere rådyrkillinger reddes ved hjelp av droner

Landbruks- og matminister Sandra Borch bærer rådyrkillingen ut av det høye gresset. Det er viktig å bruke hansker og pakke dyret inn i gress for å unngå lukt av menneske. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Et stort antall rådyrkillinger blir hvert år tatt av slåmaskin i slåtten. Men ved hjelp av droner med termisk kamera kan bøndene finne killingene i det høye gresset før de slår enga. Stadig flere satser på denne teknologien for å redde rådyrkillinger.

Landbruks- og matdepartementet

– Ny teknologi og samarbeid mellom flere aktører gjør at stadig flere rådyrkillinger kan reddes. Dette er viktig og god skadeforebygging, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Indre Østfold er en av kommunene som har god erfaring med bruk av droner. Sammen med droneselskapet UAS Norway har de bygget opp et godt samarbeid med frivillige som stiller opp, slik at bønder kan benytte seg av denne tjenesten.

Landbruks- og matministeren får prøve seg som dronepilot. F.v: Anders Martinsen, UAS Norway og Pål  Sindre Svae, viltforvalter i Indre Østfold kommune.

Landbruks- og matministeren får prøve seg som dronepilot. F.v: Anders Martinsen, UAS Norway og Pål Sindre Svae, viltforvalter i Indre Østfold kommune. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Grytidlig om morgenen, før bonden skal slå gresset, gjennomsøker dronepiloter enga for å finne rådyr. Søkene må utføres tidlig om morgenen når gresset fortsatt er kaldt slik at temperaturforskjellen blir størst mulig mellom kalv og gress. Dette gjør jobben lettere for dronen med varmesøkende kamera. Der det er funn, hjelper frivillige til med å flytte rådyrkillingene til et sikkert sted. I fjor ble det reddet over 80 rådyr i området, og det regnes med at det blir enda flere i år.

Bildet til venstre viser hvordan man oppdater rådyrkillingene med termisk kamera. Bildet til høyre viser at det er svært vanskelig å oppdage dyret uten varmesøkende kameraet.
Bildet til venstre viser hvordan man oppdager rådyrkillingene med termisk kamera. Bildet til høyre viser at det er svært vanskelig å oppdage dyret uten varmesøkende kamera. Foto: UAS Norway/Anders Martinsen

– Dette viser hvor mye bra man kan få til når man samarbeider på tvers for å finne gode løsninger. Jeg håper landbrukets næringsorganisasjoner og den offentlige viltforvaltningen i fellesskap kan utvikle dette arbeidet videre, sier Borch.

Alle funn skal registeret i en portal slik at forskere kan hente ut data, og se hvor og hvordan killingene blir funnet. Dataene vil kunne hjelpe til å videreutvikle metodikken for å redde så mange killinger som mulig.

Rådyrkilling som «trykker» i gresset for å gjemme seg for farer.

Rådyrkilling som «trykker» i gresset for å gjemme seg for farer. Foto: Landbruks- og matdepartementet

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler