tirsdag, juli 23, 2024

Stans i lisensfelling av ulv i Aurskog

 

Foto: Pixabay

Svar på DNA-prøver viser at to dyr som ble felt 22. og 23. januar ikke er ulv fra Aurskog-reviret. Lisensfellingen er derfor stanset.

Pressemelding fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Statsforvalteren har i dag fått svar fra Rovdata på DNA–prøver av de to siste individene som er felt i området som er fastsatt for uttak av Aurskog-reviret. Disse to individene tilhører ikke Aurskog–reviret, men viser seg å være et nyetablert par som er kommet inn i området mellom de fra før kjente revirene Mangen og Aurskog. På bakgrunn av denne informasjonen er lisensfellingen stanset umiddelbart.

Tispen som er felt er utvandret fra det svenske reviret Stora Bör og er født i 2018 eller 2019, mens hannen er født i Rømskog-reviret i 2019. Disse individene var ikke påvist som et par ved den siste foreløpige bestandsrapporten som kom 10. desember 2020. Ulvene ble felt henholdsvis 23. januar og 22. januar.

Statsforvalteren har i løpet av fellingsperioden blitt gjort kjent med revirmarkeringer fra paret, men disse var imidlertid lenger nord og i god avstand fra fellingsområdet. Det har også vært sporet i området mellom markeringene og fellingsområdet uten mistanke om at individene har vandret inn i området. Under lisensfellingen har det vært krevende avveininger mellom å få gjennomført lisensfelling i tråd med departementets vedtak, og å hindre at andre individer blir felt. I slike avveininger vil det alltid være en risiko for feil, og denne risikoen har vært vurdert fortløpende. 

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler