torsdag, september 21, 2023

Status for det flyttede ulveparet

Spor etter ulveparet lørdag 9. januar. |Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Ulveparet som ble flyttet fra Østerdalen 3. januar har ikke vandret ut av området sør for E18 og vest for Glomma.

PRESSEMELDING FRA MILJØDIREKTORATET 13 JANUAR 2021

– Det er for tidlig å si noe om hvorvidt de slår seg ned her eller vandrer til et annet område før de slår seg ned og markerer revir. At paret ble flyttet sammen kan redusere sannsynligheten for at de søker tilbake til Deisjøenreviret, men vi har ikke noen garanti for dette, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn flyttet 3. januar et ulvepar fra Deisjøen-reviret i Østerdalen til områdene vest for Glomma og sør for E18. Dyrene ble sluppet på Statskog sin eiendom i Våler kommune.

Må skjermes

Ulvene er merket med GPS-sendere og Miljødirektoratet følger nøye med på bevegelsene. De har vært en del i bevegelse etter at de ble sluppet, men har ikke krysset E18 eller Glomma. I helga ble ulvene sporet av SNO i felt. De to ulvene går fortsatt sammen.

Miljødirektoratet får stadig henvendelser fra blant annet hundeeiere og mediene med spørsmål om posisjonen til de to ulvene.

– For å unngå forstyrrelser har vi som generell praksis at vi ikke deler detaljerte opplysninger om hvor merkede ulver befinner seg i sanntid. Det er i tillegg et spesielt behov for å skjerme denne genetisk verdifulle hannen. Håpet er at paret får valper slik at den norske ulvestammen får tilført sårt tiltrengte gener utenfra, sier Hambro.

Ulv og hund

Ulv kan angripe hund og utgjør dermed en trussel for løse hunder. I områder hvor det kan forventes å treffe på ulv bør hundeeiere ta hensyn til dette.

– I store deler av ulvesonen er det alltid en risiko for at det ferdes ulv, og hundeeiere må være bevisste denne risikoen. Likt alle andre ulver i ulvesonen vil det ikke være tilgjengelig noe informasjon om hvor disse ulvene befinner seg fra dag til dag, sier Hambro.

I tiden framover kan publikum oppleve å se spor etter ulvene. Fra tidligere merkede ulver vet vi at det er vanlig at de beveger seg ganske nær bebyggelse og infrastruktur nattestid. Det kan også forekomme observasjoner av ulvene. Vi ber publikum unngå å følge sporene eller forstyrre ulvene på annet vis.

Her kan du lese mer om ulvers forhold til menneskelig bosetting

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler