søndag, juli 14, 2024

Svak nedgang for lirypebestanden i Finnmark

rype grouse pixabay
Foto: Pixabay

Økologiske modelleringer for rypebestandene antyder nedgang for lirypa i Finnmark og gir grunn til måtehold blant rypejegerne.

Saken er hentet fra COAT (Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra)

De tre siste årene har overvåkningsprogrammet COAT, ved hjelp av en datadrevet modell, gitt en prognose for hvor mye lirype det blir i Finnmark til høsten. Prognosen gis i starten av juli, to måneder før de vanlige linjetakseringene er ferdige.

Prognosemodellen kombinerer Hønsefuglportalens data om fjorårets lirypebestand med data på andre arter i økosystemet som påvirker rypa, hvor tidlig vinteren kom foregående år samt høstingsdata fra forgående år.   

Pilen har snudd
Årets modell antyder at rypebestanden i Finnmark vil bli litt lavere i år sammenliknet med i fjor, men at det fortsatt vil være et forholdsvis godt år sammenliknet med de siste 20 årene.

Figur: Den brune linja angir en gjennomsnittlig bestandsindeks for lirype i Finnmark fra den systematiske takseringen startet i år 2000 fram til og med i fjor. Det lysebrune skraverte feltet angir et 95% konfidensintervall som beskriver usikkerheten i estimatene. Den svarte sirkelen angir modellens prognose for årets bestand.

I fjor hadde vi ifølge tellingene et av de beste rypeårene i Finnmark de siste 20 årene. Dette skyldtes et veldig godt smågnagerår kombinert med gunstige værforhold, spesielt ved at snøen kom tidlig. I år er situasjonen en annen. Vinteren kom tidlig i fjor også som kombinert med den gode kyllingproduksjonen i fjor har gitt en bedre stamfuglbestand enn på lenge. I løpet av vinteren har smågnagerbestandene imidlertid krasjet. Dette betyr sannsynligvis at kyllingproduksjonen blir relativt dårlig i år, forklarer Eivind Flittie Kleiven forsker i NINA og leder av rypeforskningen i COAT.

I tidligere år har modellen truffet godt, og alltid fanget retningen på utviklingen i bestanden. I år er usikkerheten større enn vanlig fordi ulike faktorer drar i ulik retning. Det er derfor spesielt viktig å ha i mente at modellbaserte prognoser for ville arter som er en del av intrikate næringsnett, som dette er, kommer med en god del usikkerhet. Vi tror modellen har rett når den antyder at bestandene skal litt ned sammenliknet med i fjor, og at bestanden fortsatt vil være relativt god også i år.

Modellen stemmer bra med hva mange vil forvente for i høst. Det har vært bra med stamfugl langt utover våren, men det er lite observasjoner av smågnagere. Hvor dårlig produksjonen blir er vanskelig å si nå, det kan være at den vil variere en del ut fra blant annet stamfugltetthet og predasjonstrykk lokalt, sier leder for utmarksavdelingen i FeFo, Einar J. Asbjørnsen i en kommentar.

Finnmarkseiendommen utgjør om lag 14% av Norges fastlandsareal og er populært reisemål for både lokale og tilreisende jegere.

Lokale jegere er sikret jakt gjennom de reguleringene som FeFo bruker. Nå har vi mange tilreisende jegere som tar kontakt med ønske om rypejakt i Finnmark til høsten. Noe kort er lagt ut til reiselivet, og noe kort blir tilgjengeliggjort gjennom åpent kortsalg 1. august kl 1000. Etter at takseringene er gjennomført i august og vi har et bedre bilde av bestandssituasjonen, vil vi vurdere å legge ut noe mer kort for tilreisende samtidig som vi sammen med brukerforeningene setter kvoter for årets jakt. Det er grunn til å understreke usikkerheten i årets tidligvarsel. Pila peker mest sannsynlig nedover, men det er vanskelig å si hvor stor nedgang det blir i rypebestandene i Finnmark i år. Vi oppfordrer derfor våre småviltjegere om å justere forventningene sine til en nedgang, avslutter Asbjørnsen.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler