tirsdag, juli 23, 2024

Sverige: Länsstyrelsen i Jämtlands län har gjort vedtak om lisensjakt på bjørn i 2023

Bjørn Foto: Pixabay

Lisensjakten omfatter 185 bjørner som kan jaktes innenfor til sammen fem jaktområder. Dette er en reduksjon fra 2022, da det ble skutt 223 av en kvote på 220.

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Bjørnebestanden i Jämtland er stor, og reindriften har betydelige skader knyttet til seg. Dagens bjørnebestand ligger over länets vedtatte forvaltningsmål.

Stor, men avtagende bjørnestamme

Länsstyrelsen syn er at bjørnebestanden i fylket fortsatt er stor, men at den har gått ned siden siste runde med innsamling av bjørneekstrementer med påfølgende DNA-undersøkelse som ble gjennomført i 2020. Reduksjon av bestanden er nødvendig for å nå forvaltningsmålet for bjørnestammen som er på er 650 individer.

– Vi vurderer fortsatt at det også trengs et relativt høyt uttak under årets lisensjakt. Samlet sett, anslår vi at omtrent en fjerdedel av stammen er dekket av jakt på en eller annen måte, sier Emma Andersson, viltansvarlig i Länsstyrelsen i Jämtland län.

Fem jaktområder

Lisensjakten på bjørn foregår i år i totalt fem jaktområder. Fra og med 1. oktober er områdeinndelingen kansellert og gjenværende bjørner kan da bli felt hvor som helst i fylket. Slik var det også under fjorårets lisensjakt på bjørn, og da ble tildelingen frigitt noe tidligere.

– Områdene som er spesielt skadepåvirket omfatter i hovedsak samebyenes kalvingsområder og helårsmark, men også tilgrensende områder hvor skadelige individer kan være i løpet av høsten.

Ressurskrevende håndtering

Länsstyrelsen har fått reduserte økonomiske midler, noe som påvirker håndteringen av felt bjørn under lisensjakt. Länsstyrelsen vil redusere antall tilsynsstasjoner, og det betyr at den enkelte jeger vil ha behov for å frakte fangede bjørner i større grad til det stedet som Länsstyrelsen har angitt.

– Det er en praktisk utfordring for oss å håndtere et stort uttak og vi må økonomisere med de økonomiske ressursene vi har i dag. Dette kan bety lengre reiser for den enkelte jeger med tanke på transport til og fra befaring, sier Emma Andersson, viltansvarlig i Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Mer informasjon

Mer informasjon om årets lisensjakt og hva som gjelder ved jakt med stake finnes på länsstyrelsen Jämtlands läns hjemmeside.  

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler