søndag, juli 14, 2024

Sverige: Vedtatt skadefelling på 600 skarv i Nyköping.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Nyköpings kommune har nylig fått grønt lys til å gjennomføre en omfattende skadefelling av skarv langs kysten. Tillatelsen dekker uttak av hele 600 skarver, fordelt på 500 ved Sjösafjärden og ytterligere 100 i Strandstuguviken og Snäckviken.

Bakgrunn for Tillatelsen

Kommunens søknad om skadefelling er motivert av et ønske om å beskytte fiskeressursene. Skarvene utgjør en betydelig trussel mot både kommersielt fiske og truede fiskearter, samt deres kritiske leveområder. Spesielt fremhevet kommunen utfordringen med skarvenes predasjon på fisk som vandrer mellom Østersjøen og Nyköpingsån. Disse fiskene må passere et grunt sund, der de blir enkle bytter for de effektive jegerne.

Regulering og tidsrammer

Tillatelsen fra Länsstyrelsen for området rundt Sjösafjärden, gjelder fra 1. juli i år til og med 25. mars 2025. For områdene Strandstuguviken og Snäckviken er skadefelling tillatt i en kortere periode, fra 15. juli til 29. september. Dette gir lokale jegere en betydelig tidsramme til å bidra til bevaring av fiskebestanden gjennom kontrollert uttak av skarv.

i 2023 ble det også vedtatt skadefelling på 500 skarv i Nyköping.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler