onsdag, juni 12, 2024

Tingretten beslutter midlertidig stans i lisensfelling av ulv

Foto: Pixabay

Oslo tingrett har besluttet å stanse lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen inntil videre denne vinteren.

Klima- og miljødepartementet

Forbudet mot å iverksette lisensfelling gjelder inntil retten fastsetter noe annet. Kjennelsen kom 29. desember i år. Klima- og miljødepartementet vil be om at retten avholder et rettsmøte der partene får anledning til å uttale seg. Dersom retten gir staten medhold, vil den midlertidige avgjørelsen kunne endres før utløpet av fellingsperioden 15. februar 2022. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak. Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

I kjennelsen datert 29. desember besluttet Oslo tingrett midlertidig forføyning uten at muntlig forhandling ble holdt. Tingretten skriver blant annet at beslutningen er foretatt ut fra tidsnød, og at retten ikke har hatt mulighet til å danne seg et tilstrekkelig saksgrunnlag til å kunne gjøre en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak. Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtaket av 22. desember om felling av ulv i fire revir, inntil annerledes fastsettes av retten.

Klima- og miljødepartementet avgjorde klagene på rovviltnemndene i region 4 (Oslo og deler av Viken fylke) og 5 (deler av Innlandet fylke) sitt vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesona vinteren 2022 den 22. desember i år. Departementet vedtok felling av ulvene i det helnorske reviret Hornmoen, grenserevirene Bograngen og Rømskog, og gjenværende ulver tilhørende Slettåsreviret.

Foreningene NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr begjærte 27. desember midlertidig forføyning med krav om utsettelse av vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen i 2022.

Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen starter normalt 1. januar og varer fram til 15. februar. Det fremgår av tingrettens kjennelse at det er klarert med partene at muntlige forhandlinger lar seg gjennomføre nokså tidlig i januar 2022, og dermed i forholdsvis god tid før utløpet av lisensfellingsperioden.

Du kan lese Oslo tingretts beslutning her.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler