søndag, juli 14, 2024

Ulveparet fra Deisjøen sluppet lengst sør i ulvesonen

Ulveparet ble overvåket og radiosenderne peilet i felt i noen timer etter slipp. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet|Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Pressemelding fra Miljødirektoratet:

De to ulvene Statens naturoppsyn i går flyttet fra Deisjøen-reviret i Østerdalen ble i går kveld sluppet i områdene sør for E18 og vest for Glomma.

Ulveparet i Deisjøen-reviret ble i går, 3. januar, lokalisert, bedøvet og radiomerket av Statens naturoppsyn.

Ulvene ble sluppet sent søndag kveld. Statens naturoppsyn overvåket ulvene noen timer i felt og alt tyder på at flyttingen og slippet gikk greit for ulvenes del.

Som del av oppdraget fra Klima- og miljødepartementet om å flytte ulvene har Miljødirektoratet bestemt hvilket område ulvene ble sluppet i. Området ligger i Sarpsborg og Våler kommuner.

– Etter en totalvurdering falt vi ned på dette området som det best egnede. Her finner vi det største området uten kjente revir i bestandsrapporten for ulv fra vinteren 2019/2020. Det er store skogområder her og det er god avstand til reviret de er flyttet fra, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Kriteriene Miljødirektoratet har lagt vekt på er blant annet:

  • Tilgang på skogområder som kan gi ulvene ro i etterkant av en flytting 
  • Fravær av revirmarkerende ulv/ ikke kjent par/flokk i området inneværende sesong 
  • Avstand til yttergrensen for forvaltningsområdet for ulv i Norge 
  • Avstand tilbake til Deisjøen-reviret, og om det finnes vandringshinder som kan forsinke/forhindre tilbake vandring.

– Det er viktig at ulvene får ro i etterkant av en flytting. Flytting av store rovdyr er komplisert og risikofylt. Derfor har vi ikke ønsket å gå ut med informasjon tidligere, og vil heller ikke oppgi det konkrete slippstedet. Kommunene og grunneier ble informert søndag ettermiddag, sier Vangen.

Det er utfra tidligere erfaringer med tilsvarende forsøk på flytting av ulv, lav sannsynlighet for at dyrene vil forbli i området der de blir sluppet. Miljødirektoratet vil kunne følge ulvenes bevegelser gjennom GPS‐halsbåndet, og kommer tilbake til offentliggjøring av slik informasjon.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler