søndag, juli 14, 2024

Villrein i Rondane var fri for skrantesjuke

Det er ikke lenger mistanke om skrantesjuke hos villreinen som ble felt i Rondane 22. august. Alle de nye testene er negative.

Resultatene av de nye testene av reinsdyret fra Rondane som var mistenkt å ha skrantesjuke er klare. Samtlige var negative, og det betyr at reinen ikke hadde skrantesjuke.

Skrevet av: Jørn J. Fremstad // Hjortevilt.no

De innsendte prøvene fra den aktuelle bukken ga utslag på de innledende testene. Å stille en korrekt diagnose for denne typen sykdommer krever positivt resultat etter flere ulike tester, og nå konkluderer Veterinærinstituttet med at denne reinen ikke hadde skrantesjuke (CWD).

Trenger jegernes innsats

Det er viktig at jegerne forsetter den gode innsatsen med å ta hjerne- og lymfeknuteprøver av alle felte villrein, unntatt kalver, for å kartlegge eventuell skrantesjuke. Merkede prøver skal sendes til Veterinærinstituttet så raskt som mulig.

Alle felte dyr skal registreres i appen «Sett og skutt» eller i Hjorteviltregisteret. Jegere som bruker appen kan også GPS-markere stedet reinen ble felt. Dette gjør det enkelt å hente ut slakterester dersom et felt dyr tester positivt for skrantesjuke. Jegere finner svar på egen prøve i Hjorteviltregisteret.

To typer skrantesjuke

Skrantesjuke er en dødelig prionsykdom for hjortedyr, men sykdommen har aldri smittet til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt.

Det er avdekket minst to typer skrantesjuke-prioner i Norge. Hos villrein har den opptrådt smittsomt (klassisk skrantesjuke) i motsetning til blant elg og hjort hvor den trolig har oppstått spontant hos eldre dyr. Tidligere er det funnet klassisk skrantesjuke hos villrein på Nordfjella og atypisk skrantesjuke på elg og hjort ulike steder i landet.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 100 000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Les Mattilsynets pressemelding Mistanken avkreftet – skrantesjuke ikke påvist på rein i Rondane

Les mer om kartlegging av skrantesjuke hos hjortevilt

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler