onsdag, juni 12, 2024

Villreinen har fortsatt ikke krysset Grimsdalsvegen – ny nattestenging kan bli aktuelt enkelte netter

Foto: Erik Hagen

Deler av Grimsdalsvegen har nå vært nattestengt i en ukes tid, men reinen har fortsatt ikke krysset vegen. Været snudde omtrent da nattestengingen ble innført og reinen flyttet seg østover i Grimsdalen da vindretningen endret seg. Dersom reinen trekker vestover igjen, kan det bli aktuelt å stenge deler av vegen enkelte netter.

Statsforvalteren i Innlandet

Reinen var på vei til å krysse vegen på ettermiddagen mandag 24. juli, men trakk nordover igjen da den nærmet seg.

Nattestenginga blir ikke videreført med nåværende værforhold

Etter et evalueringsmøte med berørte parter 25. juli, var konklusjonen at en nattestenging på strekningen ikke har noen hensikt når reinen står så langt øst i Grimsdalen. Nattestenginga blir derfor ikke videreført så lenge reinen står der den står nå. Det er imidlertid spådd værendringer fram mot helga, slik at reinen kan trekke vestover igjen, og forsøke å krysse der.

Før Statsforvalteren eventuelt vedtar nattestenging på nytt, vil dette bli diskutert med representanter for vegstyret, Dovre fjellstyre og Rondane nord Villreinutvalg.

Det vil i så fall fortsatt være strekningen Pondarvangen-Vegaskjelet som vil være aktuell å stenge enkelte netter for motorkjøretøy mellom 21:00 og 07:00, inkludert campingforbud. Kjøring i forbindelse med landbruksdrift, brann, redning etc. vil være tillatt hele døgnet. Behov for tilkomst til Grimsdalshytta med bil på nattestid må ved stenging, skje fra øst.    

Statsforvalteren vil informere bredt om en eventuell ny nattestenging.

Bakgrunn

Villreinen nord i Rondane står nå nord for Grimsdalsvegen og har forsøkt å krysse vegen for å komme sørover til sommerbeitene sine. Faren ved at reinen blir stående i et for lite område over tid er både sykdommer og at det blir for lite mat. I et forsøk på å få reinen til å krysse vegen, vedtok Statsforvalteren nattestenging av Grimsdalsvegen mellom Vegaskillet og Pondarvangen for motorkjøretøy inkludert elsykkel i perioden onsdag 19. juli kl. 21.00 til onsdag 26. juli 2023 kl. 07.00. Stengingen gjaldt i tidsrommet 21.00 – 07.00 i den perioden. Stengingen inkluderte parkering med motorkjøretøy på eller langs vegen, inkludert camping. 

Luktesansen er viktig for rein. Den vil derfor stort sett bevege seg mot vinden for lettere å oppdaga rovdyr og mennesker. Det er derfor størst sannsynlighet for at den vil trekke sørover når vinden kommer fra sør.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler