tirsdag, juli 23, 2024

Villreinen på rødlista for første gang

Foto: Per Jordhøy

Hvert 6. år blir utdøingsrisikoen for arter i Norge vurdert. EI revidert rødliste ble framlagt i dag. For første gang er villreinen med på rødlista. Villreinen er nå vurdert som «nær truet».

Pressemelding – Statsforvalteren i Innlandet

Villreinen ble satt på den globale rødlista for truede arter allerede i 2016, og nå følger Norge etter. Ved siden av mindre forekomster i det vestlige Russland er Norge det eneste europeiske landet med opprinnelig, vill fjellrein.

Hele 6 av 10 nasjonale villreinområder i Norge har areal helt eller delvis i Innlandet. Disse 6 områdene utgjør den nordlige europeiske villreinregionen. Den sørlige europeiske villreinregionen består av fire områder, der den dødelige og smittsomme skrantesjuken er påvist i to av områdene (Nordfjella og Hardangervidda). Innlandet forvalter med andre ord en betydelig andel av det siste regionale villreinområdet i Europa uten smittsom skrantesjuke.

Innplasseringen på rødista er et viktig signal til både lokale og regionale myndigheter i Innlandet, sier avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum hos Statsforvalteren.

Lederne for villreinutvalgtene og villreinnemnda i Rondan og Sølnkletten, Inge Asphoug, Christian P. Mathiesen, Hans Olav Arnekleiv og Jørund Båtstad, mener det er trist at villreinen nå er så truet at den havner på rødlista. De håper likevel at dette fører til økt fokus på å ta vare på villreinen, og peker på Innlandets store ansvar for å ta vare på arten.

Les mer på Artsdatabankens nettsider

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler