onsdag, juni 12, 2024

Gullsjakal-observasjon bekreftet

Rovdata har nå i samråd med seks utenlandske eksperter vurdert bildene og bekrefter at det er en gullsjakal som er avbildet. Dette er den første dokumenterte observasjonen av gullsjakal i Norge.

Gullsjakalen fanget av viltkamera 14. juli 2020. |Foto: Statens naturoppsyn/MiljødirektoratetMILJØDIREKTORATET

Miljødirektoratet 17 mars 2021

Rovdata har på oppdrag fra Miljødirektoratet bekreftet at dyret som ble avbildet på SNOs viltkamera i Lakselv er en Gullsjakal.

Ikke nødvendigvis uønsket

Endringer i arters utbredelse er en del av naturens gang, klimaendringene vil i mange tilfeller påskynde slike endringer. Vi vil derfor trolig se flere nye arter i norsk natur i tiden framover. Vi kan ikke uten videre si at nye arter som kommer til Norge av «egen maskin» er uønsket. Det må i så fall være et resultat av grundige vurderinger av omfanget av eventuelle negative virkninger.

En del dyr og planter defineres imidlertid som fremmede arter i Norge. Dette betyr at de har spredt seg hit ved menneskets direkte eller indirekte hjelp, og at det ikke er artens egen spredningsevne som er inne i bildet.

Villsvin og amerikansk mink er godt kjente eksempler på fremmede arter i Norge. Villsvin har spredt seg til Norge fra utsatte bestander i Sverige, mens minken har etablert seg i norsk natur etter rømninger fra pelsdyroppdrett. Det er altså ikke disse artenes naturlige spredningsevne som har medført at de nå er etablerte i norsk natur. Fremmede arter som kan utgjøre en risiko for naturmangfoldet eller skade samfunnet på andre måter er uønskede.

For mink og villsvin og flere andre fremmede arter er det egne bekjempelsesplaner for å stoppe spredningen.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler