tirsdag, juli 23, 2024

Ulvefelling stanses inntil videre

Foto: Pixabay

Oslo Tingrett har gitt Noah – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr medhold om ønsket om midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av tre ulveflokker.

Saken oppdatert 28 desember kl. 14:22

Oslo tingrett har besluttet å stanse lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen inntil videre denne vinteren. Klima- og miljødepartementet vil be retten avholde et rettsmøte der partene får anledning til å uttale seg.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger raskt slik at vi får en kjennelse så raskt som mulig, sier Eide.

I kjennelsen datert 27. desember besluttet Oslo tingrett midlertidig forføyning uten at muntlig forhandling ble holdt. Tingretten skriver blant annet at departementets vedtak er basert på feil rettsanvendelse relatert til naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c og dermed er ugyldig. Retten kan ikke se at hensynet til et bestandsmåI, som departementets vedtak også har trukket inn, leder til at vedtaket er lovlig begrunnet. Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtaket av 20. desember om felling av ulv i tre grenserevir, inntil annerledes fastsettes av retten.

Klima- og miljødepartementet avgjorde klagene på rovviltnemndene i region 4 (Oslo og deler av Viken fylke) og 5 (deler av Innlandet fylke) sitt vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesona vinteren 2023 den 20. desember i år. Departementet vedtok felling av ulvene som oppholder seg på norsk side av riksgrensen i grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. 

– Vi er svært fornøyd med kjennelsen, og tingretten er klar på at staten legger feil rettsanvendelse til grunn for å skyte kritisk truede ulver. Det er på tide at myndighetene innser at loven og bernkonvensjonen krever mer for vern av fredet ulv enn at «bestandsmålet er nådd», og vi forventer nå at de faktisk respekterer rettens mening og ikke tvinger ideelle organisasjoner til ytterligere rettsrunder, sier leder Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter i en pressemelding.

Dermed kan ikke ulvejakten inne i ulvesonen starte som planlagt 1. januar.

Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen starter normalt 1. januar og varer fram til 15. februar.

Du kan følge denne saken hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler