Har du sett gaupespor?

Nå er det høysesong for å lete etter spor av gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe. Statsforvalteren i Nordland Alle innmeldinger av familiegrupper av gaupe honoreres...

Side om side i Arktis: Forskere samarbeider om reinprøver på Svalbard

Klima i endring påvirker dyrene i arktiske økosystemer. På Svalbard samarbeider forskere fra ulike prosjekter om å samle mest mulig kunnskap fra rein som blir felt til forskningsformål. Spørsmålene de søker svar...

Har du sett spor etter ulv eller gaupe?

Flere steder i våre områder kommer det snø i disse dager. Har du sett spor fra noen av de store rovdyra? Da ønsker vi at observasjonene meldes inn.  Statsforvalteren i Oslo og Viken Tiden...

ELGEN PÅVIRKES ULIKT AV JEGERE OG ULVER

På dagtid under jakta unngår elgen steder hvor det er stor risiko for å bli felt av jegere. Risikoen for å bli tatt av en ulv ser imidlertid ikke ut til å...

Sverige: Elgen har lært seg å gjemme seg under elgjakta

Elgen har lært seg å unnvike jegere mener forskere fra Høyskolen i Gävle.  Högskolan i Gävle  - Tekst: Douglas Öhrbom -Elger som gjemmer seg og som er smarte nok til å gjøre dette i...

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta

Innsamling av bjørneekskrementer er et viktig grunnlag for å fastsette antallet bjørn i Norge. Fra 2006 og framover har jegere og andre bidratt med å samle inn ekskrementer fra bjørn til bruk...

Elg-selfier avslører elgens kosthold

I sommer har tre elgokser på Vega gått omkring med kamera rundt halsen og rapportert til forskerne om hva de spiser. NINA - Camilla Næss  Elgen er en drøvtygger, og har dermed evnen til...

COAT spår årets rypetetthet i Finnmark

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessenter, inkludert grunneieren i...

ANBEFALT FOR DEG