onsdag, juni 12, 2024

RYPERAPPORTEN FOR 2023 ER KLAR

Foto: Pixabay

Da har Norges Fjellstyresamband publisert de første resultatene fra årets rypetelling.

Følger du saken inne hos NORGES FJELLSTYRESAMBAND, vil du få oppdaterte resultater.

Innlandet

Ringebu fjellstyre

Fjelloppsyn Paul Nilsen i Ringebu forteller at det i fjor var det lav tetthet og lav kyllingproduksjon på statsallmenningene i kommuen. Man hadde håpet på en oppgang i bestanden i år. Oppgangen kom imidlertid ikke. Det er både lav tetthet og få kyllinger er registrert. Fjellstyret skal fatte vedtak om hvordan årets småviltjakt blir den 31. august.

Sollia fjellstyre

Takseringen 4-6.august viste en lav rypebestand og produksjon på statsallmenningen i Sollia. Fjellstyret fatter vedtak om jakta 22.august 2023. Vedtaket offentliggjøres i løpet av uken etter møtet.

Engerdal fjellstyre

Takseringsresultatet i Engerdal er nedslående, med få observasjoner og små kull av rype. Skogsfugltakseringen viser at det ble funnet en del enkeltfugler, men få kull. Fjellstyret skal ha møte tirsdag 28. august hvor opplegget for høstens fuglejakt blir bestemt.

Gausdal fjellstyre

Takseringsresultatet i Gausdal ble magert. Kyllingproduksjon på 0,8 og total tetthet på 3,4. Opplegget for høstens småviltjakt blir avgjort av fjellstyret den 31. august.

Torpa fjellstyre

Det er også lave tettheter og dårlig produksjon i Torpa. Den lave kyllingproduksjonen bekymrer og vil bli tunga på vektskåla som avgjør om det blir fredning. Gausdal og Torpa fjellstyrer skal gjennomføre fjellstyremøter og fastsette årets reguleringer for småviltjakta i uke 35.

Lesja fjellstyre

Resultatene fra årets taksering hos Lesja fjellstyre er dessverre nedslående. Lordalen: Total tetthet – 10 pr/km2, Voksentetthet – 5 pr/km2, Kyllingproduksjon – 2,1 pr/par. Dalsida: Total tetthet – 7,8 pr/km2, Voksentetthet – 5,7 pr/km2, Kyllingproduksjon – 1 pr/par. Resultatet er dårlig til tross for et meget begrenset uttak i Dalsida statsallmenning i 2022, og ingen jakt i Lordalen statsallmenning. Fra taksørene meldes det om vanskelige og våte forhold. Men de kyllingene som ble sett var små, og mye tydet på at det hadde skjedd omlegginger i løpet av sommeren. Resultantene fra takseringen bekrefter også det inntrykket man har gjort seg gjennom sommeren. Smågnagerobservasjoner, både under taksering og tidligere på sommeren, har det vært få av. Det blir etter all sannsynlighet stenging av jakta i både Dalsida og Lordalen statsallmenninger i 2023. Fjellstyret vil fatte vedtak angående rypejakta i løpet av 1-2 uker. Dersom det blir stenging vil alle jegere som har fått tilbud om jakt bli kontaktet med forslag om en løsning for allerede betalte jaktkort.

Folldal fjellstyre

Takseringene i Folldal viser en liten nedgang i forhold til 2022 og med en produksjon på ca 2,5-3,2 kylling/par. Under takseringa var kyllingene flyvedyktige, med ett unntak. Noen kull var på 10-11 ryper og på noen takseringslinjer fant man ikke ryper selv om nabolinja var veldig bra. Man antar at det er bedre produksjon på Knutshøsiden enn på Rondanesiden av kommunen, men det er frodigere og «rikere» i Einunndalen. Folldal fjellstyre skal behandle saken om hvordan jakta skal avvikles i uke 35. Saksinnstillingen åpner for jakt, men med en dagskvote på to. Det er innstilt på å stoppe jakta i november. Endelig vetak fattes i uke 35.

Trøndelag

Namsskogan fjellstyre

Forventningene til årets rypetakst var stor, da det var tidlig vår med lite snø i fjellet og fint vær i perioden rundt klekking. Resultatene viser imidlertid at det er en ytterligere reduksjon i bestanden sammenliknet med i fjor, og man er i bunnen av syklusen .Produksjonen er estimert til å være 2 kyllinger pr par, med store variasjoner innad i bestanden. Tettheten er estimert til 10 ryper pr kvadratkilometer. Dette er litt over bunnårene man hadde her i 2015-2016 og 2017. Det er ikke registrert smågnagere i fjellet. Namsskogan fjellstyre skal ha møte mandag 28. august 2023 for å diskutere og vedta reguleringer av årets småviltjakt.

Fjellstyrene i Stjørdal

Fjellstyrene i Stjørdal har gjennomført lirypetaksering i samarbeid med SJFF under forholdsvis gode forhold. Resultatene viser en nedgang i tetthet til 14,9 ryper/km2 og en nedgang i produksjon til 3,4 kyll/par. Begge disse verdiene ligger litt under gjennomsnittet for de siste 16 år og man vil derfor beskrive årets lirypebestand som litt under middels. Man er inne i en negativ bestandsutvikling der man etter 6 år med oppgang i voksentetthet nå har hatt to år med nedgang. En nedgang på 50 % i voksentettheten på to år gir grunn til bekymring og vil nok før til begrensninger under årets jakt. Det er gjennomført skogsfugltaksering i samarbeid med Statskog på deler av allmenningene. Tettheten her er på 17/4 skogsfugl/km2 og med en produksjon på 2.1. Dette er første året med skogsfugltaksering og man har ingen referanseverdier å forholde oss til. Fjellstyret mener bestemt at skogsfuglene også er redusert basert på jaktstatistikk og observasjoner på leikene i vår. Hvilke reguleringer det blir under årets jakt legges ut på vår hjemmeside snarest, opplyser Fjelloppsyn Ivar Rimul.

Fjellstyrene i Lierne

I Lierne observerer vi en nedgang i årets lirypebestand. Jakta blir gjennomført med begrensinger i antall tilgjengelige jaktkort. Bag-limit blir fastsatt i starten av september.

Snåsa fjellstyre

I Snåsa opplyser Fjelloppsyn Vidar Formo om en svar nedgang i bestanden i forhold til 2022. Det er ikke noe bunnår, men heller ikke veldig bra med fugl. Besnaden har vært nogenlunde stabil de siste 3-4 årene.

Selbu fjellstyre

Selbu fjellstyre åpner ikke for jakt på Roltdalen statsallmenning høsten 2023. Resultatene fra lirype takseringen viser stor nedgang både i totaltetthet og i voksentetthet, kyllingproduksjon ligger på 2,1. Resultatene er de laveste en har registrert i Roltdalen statsallmenning siden man begynte med takseringer. Ut fra dette og Selbu fjellstyres mål om å forvalte rypebestanden på en restriktiv måte finner en det ikke forsvarlig å åpne for jakt på lirype, fjellrype og skogsfugl i Roltdalen statsallmenning i 2023.

Osen fjellstyre

Taksresultatet viser en nedgang fra i fjor, men fortsatt et ganske stabilt antall kyllinger pr. par. Det er gjort gode observasjoner av orrfugl. Jakttid og kvoter fastsettes på møte 29. august kl. 18.00. Kortsalget starter 1. september kl. 09.00 på www.inatur.no.

Åfjord fjellstyre

I Åfjord har det vært gjennomført takseringer i varierende forhold. Uansett forholdene så har vi en tendens på dårligere kyllingproduksjon i år enn i fjor. De biologiske faktorene burde ha vært perfekt i sommer, og det vises på at det er mange pene kull. Det er antall par uten kyllinger som gir det dårlige kyllingsnittet. Det er fristende å tro at det kan være reirpredasjon som er årsak til dette. Det er også lite smågnagere å se i år mot tidligere år. 21,9 ryper per kvm er snittet for Åfjord og 2,8 kyllinger per høne. Da varierer områdene i Åfjord fra litt over 13 ryper per kvm til over 37 per kvm. Fjellstyret forvalter rypa etter vedtatt driftsplan for rype og vil i år differensiere kortsalg og kvoter mellom sine områder. Kortsalg for oktober og november åpner 01.09 kl 09.00 på inatur.no. Kortsalg for september er kun forhåndssalg etter søknad og trekking i april. Kvoter (li og fjellrype): Nordallmenningen: døgn: 2 uke, 10, sesong 20, Sørallmenningen: døgn 4, uke 20 og sesong 40. Skogsfugl: Røy fredes. Max 1 orrhøne per jeger per dag. Ingen begrensing på orrhane og tiur.

Hardangervidda

Øvre Numedal fjellstyre

På Hardangervidda er Øst på Hardangervidda forvalter Øvre Numedal fjellstyre store områder. Her var det bra med fugl i 2021, men en liten nedgang i 2022. I år har man igjen hatt en oppgang, og det er bra med fugl.

Eidfjord fjellstyre

Resultat fra takseringa viser en tetthet på 4,3 ryper/km2 og kyllingproduksjon på 2,3 kyllingar per høne. Fjellstyret mener det ikke er forsvarlig å åpne for vidare kortsalg på rype. Det blir derfor ikke åpnet for videre kortsalg via Inatur.no.Fjellstyret oppfordere de jegerne som alt har kort til å vise moderasjon og ikke skyte mer enn en rype per dag.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler