torsdag, september 21, 2023

Skutte rådyr skal nå rapporteres i Hjorteviltregisteret

Vi anbefaler jegere å bruke appen Sett og skutt til å rapportere felte rådyr fortløpende.|Illustrasjon: Miljødirektoratet

Fra og med denne høsten skal jegere rapportere felte rådyr og villsvin i Hjorteviltregisteret, og ikke i jakt- og fangstrapporten til SSB.

Endringen skjer i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB), og målet er å oppnå en bedre og sikrere statistikk over felte rådyr og villsvin.

Rådyr og villsvin skal ikke lenger rapporteres via jakt- og fangstrapporten til SSB. Etter at jeger har rapportert felte rådyr og villrein i Hjorteviltregisteret eller appen Sett og skutt, vil valdansvarlig representant kontrollere og rapportere felte dyr videre til kommunen. Kommunen sammenstiller tallene for alle vald i sin kommune, og rapporterer dette til SSB. Dette har fungert godt for elg og hjort, og fra høsten 2023 blir dette den eneste måten å rapportere felte rådyr og villsvin.

Gå til hjorteviltregisteret her.

For deg som jeger

Rådyr og villsvin skal ikke lenger rapporteres via jakt- og fangstrapporten til SSB, og du vil ikke lenger få spørsmål om felte rådyr og villsvin i rapporten.

Vi anbefaler at jegerne laster ned mobilappen Sett og skutt og bruker appen til å fortløpende rapportere felte rådyr der, og fyller ut tilleggsopplysninger om det felte dyret. I appen får du god oversikt over dyrene du har skutt, og når du bruker appen blir jobben lettere for både valdansvarlig og kommunen.

Se brukerveiledning for bruk av mobilappen Sett og skutt her.

For deg som valdansvarlig representant

Det er valdansvarlig representant som har ansvaret for å rapportere felte dyr videre til kommunen.

Siden 2021 har det vært mulig å levere fellingsrapport via Hjorteviltregisteret for elg, hjort, rådyr og villrein. For valdansvarlig representant er det dermed ingen endringer i rapporteringsvei eller rutiner.

Dersom jeger ikke har rapportert via appen eller direkte i Hjorteviltregisteret, må valdansvarlig representant innhente opplysninger fra jeger og selv legge det inn i Hjorteviltregisteret.

Valdansvarlig representant må logge inn i Hjorteviltregisteret for å kontrollere felte dyr og rapportere videre til kommunen.

Se brukerveiledning for godkjenning av felte dyr her.

For deg som viltforvalter i kommunen

Kommunene må informere valdansvarlige representanter om denne endringen for rådyr og villsvin.

Etter at valdansvarlig representant har godkjent felte dyr, skal kommunen rapportere til SSB som før. Rapporteringen skal skje i henhold til § 32 i forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Kommunale viltforvaltere med brukertilgang i Hjorteviltregisteret, får en oversikt over felte villsvin i egen kommune.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler